פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

עמוד:473

החיצוני , כך ניטלה מהם כל אפשרות להתלונן על היחס מצד פקידי הטג 3 וקליני חימיה שחמסו מהם את שארית מטענם . ביום ו / 12 בדצמבר , 1941 יצאה * סטרומה" את נמל קונסטנצה . ספינה רומנית ליוותה אותה עד אחרי השטח הזרוע מוקשים , והנה מת שניברר לנוסעים עם ראשית הנסיעה : המוטור של האניה הוא מ . טור ישן , שלא יצלח לפע , לה . נראה , כי המוטור הוצא מאחת האניות שטבעו בדנובה והיה מוטל זמן רב במים . המכונן של האניה , איש מחוסר בל נסיון מקצועי ובלתי מתאים לתפקידו . "סטרומה" נשארה ע , מדת בלב הים השחור ולא יכלה קזוז ממקומה , למרות המאמצים לתקן את המכונות שנעשו על ידי המהנדסים שבין העולים . ' . סטרומה" היא אניה קטנה , ארכה 16 מטר ורחבה 6 מטרים . באניה נמצאו 769 נוסעים . ביניהם נשים וילדים במספר רב . לא היה באנית מקום מספיק ? א רק לשינה אלא גם לתנ , עה חפש-ת במשך היום , החלק התחתון של האניה היה בנוי ברזל , ואילו ח ? ק העליון עשוי חמרי עץ פשוטים ביותר והבניה כה חלשה , עד שרוח מצוייה על הים עלולה להרוס את הכול ולהפיל הלק זה הימה . המנוע למאור חשמלי באניה מקו 7 קל , וה , א מפסיק מדי פעם את פעולתו , ותאניה שתייה בחושך . מכשיר האלחוט גם הוא מקולקל , חסרים בו חלקים ואינו פועל . המגונות על האניה היו בדוחק . חלק מן המזון שנאגר נלקח על ידי קציני ה' מיה הרומנית . הוא הדין בנוגע לכל הרפואות . " םטרומה * נדדה על פני הים השח , ר מיום ו' 12 בדצמבר עד שבת , 13 בדצמבר . לאשרם של הנוסעים היה הים שקט . בעזרת תיקונים ח ? קיים במוטור והודות לרוח שדחפה את האניה , התקדמה האגיה לאורך החוף הרומני עד שהגיעה למקום בשם טוזלה . משם נעשה נםיון לקרוא לע > רה על ידי אתות . בצהרי יום 13 בדצמבר הופיעה ספינה רומנית מק , נסטנצה , וקברניטה הודיע , כי הוא מוכן לתקן את המנוע ולהוציא את האניה מן המים הטריטוריאליים של רומניה . תמורת זאת דרש שלושה מיליון ליי במזומנים . לבסוף הסכים לקבל 1100 דולר , וסכום זה שולם על ידי הנוסעים , שנתנו לו טבעות קידושין , שעוני זהב וסכומי כסף קטנים במטבע אמריקני ואנגלי . המנוע 11 ך במידת מה , וביום ה 14 בדצמבר בין הערביים הגיעת , / םטרומה" לבוספורוס . שם חדל שוב המנוע לפעול והאניה לא יכלה להתקדם . אחרי בקורת מצד השלטונות התורכיים , הובאה האניה ביום ב / 15 בדצמבר , לקושטא . האניה נמצאה בנמל רק לצורך מעבר , ועובדי האניה וכן הנוסעים לא הורשו לבוא בדברים עם מישהו מחוץ לאניה . בעמל רב הצליחו להביא אוכל לאניה לאחר שעמדה שמונה ימים בנמל , למרבה האסון , לא היה על האניה מטבח מתוקן , ולא הייתה אפשרות להכין

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר