פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

עמוד:472

ללא מנוע וחסרת המתקנים הנחוצים ביותר , אולם פנדלים הבטיח לתקנה ולהכשירה להפלגה בימים . ואמנם , התקין בה פנד'ליס מנו ע , בנה כמה קומות דרגשים לשינה' על ס'פונה סודר מטבת ונעשו כל יתר הסידורים הדרושים לאכסנת 800 איש בערך . כאשר הייתה הספינה מוכנה להפלגה , נקבע מספר הנוסעים , שקבלו הוראות לעשות את הסידורים הדרושים לנסיעה . כבר התחלת הנסיעה עמדה במ * ל רע ! עד שהורשו לצאת ברכבת מבוקרםט , היה על העולים לעבור בדיק , ת מטרידות אין סוף , שחזרו ונשנו בנמל , לפני שהורשו לעלות על הספ נה . רק כאשר כבר היו על סיפון הספינה והפליגו לים הפתוח — נשמו לרווחה , כי ארץ הדמים והזוועות נשארה מאחורי גבם . י , תר לא יהיו צפויים לעלבונות , מכת ורצח מידי כל גוי רימני שיפגשו בדרכם . אמנם , גם כעת נכונו להם תלאות וסכנות הכרוכ , ת במסע בספינה רעועה על פני 'מים בעתות מ ? חמה , אולם לכל זה היו מוכנים , כי הן לא יעברו ימים רבים והם יגיעו למחוז חפצם . בשעה ארבע אחר הצהריים ב 12 בדצמבר 1941 הונפו על הספיגה שני דגלים — הפנאמי והרומני . כל הנוסעים עלו על הסיפון ומפיהם פרצה שירת " התקווה" ארירה . הורם העוגן והספינה על 769 נוסעיה יצאה לים הפתוח , בעורת ספינת גרר רומנית , שהעבירה אותה בזהירות רבה דרך שדות המוקשים הזרועים לאורך החוף . בין הנוסעים מאה 1 אחד ב ת"רים וצה"רים מסלתת ושמנה של התנועה ברומניה ובראשם נשיא הצ ' - ' ה ד '' ר לייזרוביץ . מפקד השיירה — יונה ברקוביץ , מפקד קן בית"ר בדורוכוי , וסגנו — אריה לקר , מפקד ב-ת"ד גליל בוקובינה . מפקד שרות הסדרנים — ישראל רוזן , קצין נציב , ת בית"ר באוסטריה . על ההכנות לנסיעה וארבעת ימי ההפלגה מקונסטנצה לקושטא נמצאת בידנו עדות נאמנה במכתבו של אחד הנוסעים , שירד מן הספינה בקושטא . הוא כותב ! ... " אחרי בדיקה קפדנית ביותר של הפספורטים והחפצים מצד השלטונות ההמניים בקונסטנצה הוכנסו הנוסעים לאניה . ההעלאה נמשכה מה 8 עד ל 12 בדצמבר . פק-די המכס שדדו מרוב הנוסעים בגדים ולבנים , כלי מיטה , טבע ! ת , תכשיטים ודברי ערך אחרים , וכן את כל השימורים והמזון שהביאו עמהם עולים רבים למקרה של מחסיר בדרך . את תעודות הזהוי , תעודות שחרור מן הצבא וניירות אחרים לקחו מאת העולים וקרעו אותם לעיניהם . לאחר שהעולים התנסו בכל התלאות האלה ועמדו לעלות על האניה , הודיע להם קצין ימיה רומני , שהופיע לפתע , כי יציבות האניה אינה מרשה העמסה יתירה של החפצים . אין נוסע רשאי לקחת עמו אלא 20 קי'ג משא . את יתר המטען לקחו מהם . יש להעיר , כי מרגע בואם לקונסטנצה נמצאו הנוסעים תחת פיק ח קפדני של משמר צבא , ולא ניתנה להם האפשרות לקשר עם העולם

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר