פרק שלושים־ושבעה "אטלנטיק" - מאוריציוס

עמוד:467

צריפיהם הנעולים , הכו ברגליהם בקירות . ידוע ידעו את טעם הגירושים . אבל הדלתות חזקות היו ואי שם גם מכלנות יריד , לעת הצורך ... במקום המעשה שררה ערבוביה נוראה . האנגלים עסקו במרץ בקרבניתיהם . בגידופים וחרופים , כבני אספסוף , לחצו , דרכו , רמסו והכו באגרופיהם וברגליהם את הא מללים . הדם הנשפד על ידיהם דבק בפניהם עצמם כי בחימר , סדיסטית "עבדו" בעסקם השפל הזה . חסר היה כאן רק צלב הקרס כדי להפוך את עתלית למחנה הסגר גרמני . היתכן ? ? ומה בכך ? — נשעז על דלת מכוניתו עמד מיסטר סקוט , בא כוץ הנעיב העליון , והסתכל בשלווה נפשית בהתהוללות ובחינגת ליל הפרעות שאורגנה בפקודת אדונו , סיר מק מייכל הנכבד ... לקראת בוקר התקרב הקרב לקיצי . ומאת השוטרים המדיינים יכולים היו לחוג את נצחונם על יהודים בלתי מזויינים ומעונים . מכוניות צבאיות הובאו והחלו בטע נת הערומים , מ כים ונפצעים' על המכוניות , השליכום על האוטומובילים וכיסום בשמיכות . עבודת הטעינה הייתה קשה וערכה זמן רב . השמש עלתה ואתת רוגז ה-םבלים" הטרודים- וביתר תוקף השליכו את מטענם הצועק , אחד על גבי השני . בתום הטעינה על המכוניות , יצאו אילו לאיטן מעתלית . קולות הגולים הזוטקים נדמו בהתרחקם . בעתלית נוקו קרשי הצריפים מהדם . המכוניות נסעו בכביש המוייל לחיפה . לצדיהן שירות חיילים מיוייגימ . סייית הגמל חיוייה מאז המ קר ואומרים שלשם יתר בטחון הרשו לעצמם המוסדות הממשלתיים בדיחה גסה ? התושביח כובדו באזעקות נגד התקפית אויר . הכל חשו למקלטים , ובמקום אוייוייח א יירימ , ניילזיה הובלת האימה והזוועה בנמל . זהו מעשהו של הנציג הזזליול . גם הוא בעצמו בא לחיפה להשתתף ולראות בהצלחת מפעלו . " בשמיוה בדצמבר הפליגו שתי אניות היירוש מח פה כשעל סיפונן ירוב ל סחיי ו עולים ובסוף איתו חודש הגיעו לאי מא ריןייומ . גדרד מתו שלושה ' מל העולים . במלזד אריעת והצי השייח ששהו העוליח במייס גלוי מ — מתו כמאה איש מייחייית וייילל חואי הא""ייח ה"י יחייח שלא יכלו להסתגל אליהמ . ב 6 ל ראייוחט 5 י 19 ' ה ח יו הגוליח למילית , זיל מיתיז דאייה "קי יקיויה , " כשרובם תשושים' עייפים ושבורים מן ההסגר הממושך במחנה ההסגר במאוריציוס .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר