פרק שלושים־ושבעה "אטלנטיק" - מאוריציוס

עמוד:463

פרק שלושים ושבעה "אטלינטיק" - מאוריציוס יחד עמ ניצולי "פטריה" הורדו לחוף גם עולי "אטלנטילף והועברו לעתלית . אולם בעוד שכלפי ניצולי "מטריה" "נכמרו רחמיה" של ממשלת הוד מלכותו , הרי כלפי עולי "אטלנטיק" — יוצאי גרמניה , אוסטריה וצ'כיה — נשארה תקיפה בהחלטתה לגרשם מן הארץ ולהגלותם לאי הנידח מאוריציוס . ימים מספר לפני גירושם , ב 4 בדצמבר , 1940 עורר קולונל ווג'בוד את השאלה בבית הנבחרים הבריטי כשאלו את סגן מזכיר המושבות "מה היה ל 1771 העולים היהודים הבלתי ליגאליים שהגיעו זה לא כבר לחיפה ; ומדוע אין ניתנת להם רשות הכניסה כלשאר הפליטים היהודים מרומניה " ? על כך העיר סגן מזכיר המושבות , מר ג'ורג' הול ! " האנשים' שעליהם נשאלתי , שכולם באו מארץ האויב או מארץ הכבושה על ידי האויב' נתפסו בשעת נםיונם להכנם לארץ ישראל , בניגוד למה שידוע יפה בתורת חוק הארץ . אם גם אין ממשלת הוד מלכותו נעדרת אהדה לפליטים מארצות , העומדות תחת הפיקוח הגרמני חייבת ' היא להתייחם אל חידוש הנסיונות לעליה הבלתי ליגאלית בתקופת המשבר הנוכחי כדבר העלול להשפיע על המצב המקומי באופן מזיק ביותר ולהוות סכנה רצינית לאינטרסים הבריטיים במזרח הקרוב . בהתאם לזאת החליטה , שאלה האנשים , וקבוצות נוספות של עולים שאולי יצליחו להגיע לארץ ישראל מתוך כוונה של כניסה בלתי ליגאלית , ישלחו למושבה בריטית למעצר למשך ימי המלחמה . כפי שיודע הציר הנכבד , טבעה בחוף חיפה ב 25 בנובמבר , כתוצאה מהתפוצצות האניה "פטריה" שעליה הועלתה כבר המיכסה הראשונה של עולים בלתי ליגאליים . סיבות האסון נחקרות עדיין . אולם ממשלת הוד מלכותו החליטה כמעשה חסד יוצא מהכלל , לאחר שהביאה בחשבון את כל התנאים וביחוד את האימים שעברו על אלה שנשארו בחיים , לא להגשים את ההצעה לשלוח אנשים אלה מעבר לים . בהתאם לזאת יורשו לשהות בארץ ישראל על פי התקנות הקיימות ומספרם ינוכה ממיכםת העליה הקרובה . המצב נשאר ללא שינוי לגבי כל העולים הבלתי ליגאליים האחרים ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר