פרק שלושים ־וששה "פטריה"

עמוד:450

ו £ הקהילה היהודית לאני ה . אחדי ט rt n < K > ' KTW 1 ( far רשיון . והנה התחילה להתפשט שמועה כי נכנס לנמל ביום שני , כי למחרת יום השבת , אחר כך יום ראשון' שבו האנגלים אינם עובדים . אם כן ביום שני ! ירד אור היום . רק עתה הרגשנו שסירת משטרה קטנה שטה ומקיפה את אנייתנו בלי הרף . בלילה התחיל יורד גשם . כל אלה שישנו על הסיפון ניסו למצוא מקום עמידה במעברים . בפנים האניה מתגלת תמונה שקשה לתארה . ביום הקודם פורקו כל הדרגשים והאצטבאות ואפשר היה לישון רק על הריצפה . שטח המשכב הוקטן בשני שלישים . נשים זקנות וילדים קטנים רבצו על המדרגות וניסו לישון בצורות משונות של שכיבה וישיבה . בחלק הקדמי של האניה ישנים במשמרות , כל ארבע שעות . אחדים נרדמים בעמידה . אמהות יושבות על הריצפה , ילדיהן הקטנים דבוקים אל גומותיהן . סוף סוף עלה עמוד השחר והשמש זרחה . יכולנו לעלות על הסיפון . השבת הראשונה על יד חופי הארץ . אחר הצהריים נשלחו שוב פרודוקטים ומאז חזר הדבר יום יום . תמיד אותה המנה הזעומה . לא הבינונו . אנחנו בארץ וגם פה עלינו לרעוב ? במשך כל הנסיעה לא סבלנו מצוקת רעב כמו בנמל חיפה . ביהוד סבלו הצעירים . מנתנו הייתה חמישית ככר לחם שצריך היה להספיק לארוחת הבוקר והערב . בצהריים רבע ליטר מרק . בערב תפו"ז אחד , גבינה משולשת אחת או שתיים , כפית חלב ותה , עברה השבת . עבר יום הראשון ולא ארע דבר . רק סירת המשטרה הקטנה עשתה את הקפותיה יומם ולילה . ביום השני הופצה שמועה כי יעבירונו ל"פטריה" שראינוה עוגנת בנמל . אמרו כי עליה נבלה את תקופת ההסגר של שלושה שבועות , אזי ישוחררו כל אלה שקרוביהם בארץ והמעטים הנותרים יעברו לעתלית . זמן היותנו על "פטריה" יהיה קצר כי בסוף החודש תפליג לאוסטרליה , להובלת צבא . מה מקור השמועות לא ידע איש , אך במהירות עצומה התפשטו וכולם האמינו בהן . והנה שוב חומר חדש לשיחות בלי קץ : מתי תהיה ההעברה ? כולם קיוו כי בקרוב . כל אחד התגעגע לצאת מן הדוחק והתנאים הבלתי אנושיים . התהלכו סיפורי נפלאות על ,, פטריה ; " לכל אחד תהיה מיטה משלו , יהיו די בתי כסא , חדרי רחצה ומקלחות . לא יהיה תור להשגת כל דבר — והשמחה רבתה ! אך קשה היה להיפרד מ"הארגז" הישן הזה . בלינו בו שני חדשים ולמרות כל הסבל היו גם רגעי עליה של חלומות ותקוות משותפים , גילויים של קירבת אדם לאדם בצרה , ועל הכל — הן אניה זו הביאה אותנו לארץ ישראל ! ההעברה ל „ פ ט ר י ה האמנו כי ביום השלישי יעבירונו ל"פטריה" אך גם הוא עבר ולא ארע דבר . ביום הרביעי הגיעה "מילוס * ונתקבלה על ידינו בשמחה רבה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר