פרק שלושים־ושלושה "ספירולה", "סטורנוס", "גריין"

עמוד:395

הכביש והעיר נשארה בלי מצות . אנסקי הגיע דרך מטר יריות כשמכוביתו נקובה מכדורים . אנשי העיר ראו כבר את החג מתקרב וחששו להשאר בלי מצות . הרב הראשי יצא לקראתו וברך אותו ואמר לו : "אין אני מודה לך על אשר עשית — כי איד אודה לד ? אבל בקשה לי אליד » םפר לי מה המצוה אשר זכית למלאה בחייך בשביל שהקדוש ברוך הוא יבחר בך לעשות כדבר הזה . — את זאת שואל אני ממך , אדוני המוהל : מה המצוה שעשית בימי חייך כי זכית להכניס את המעפיל הצעיר הזה לחיק עמו " ? שם הילד נקרא שלמה יעקב , כי בינתיים הגיעתנו הידיעה על מותו של שלמה יעקבי ז"ל , שר העליה בישראל . מקהילה לקהילה עברה הרפסודה לאורך הדנובה ובכל מקום התפלאו כל המבקרים על מצב רוחם המרומם של הנוסעים . עשרות צעירים יהודים עלו על הרפסודה באופן בלתי חוקי בשעה שהיא עגנה בנמלים בלילות . עתונאי רומני אחד כה התרשם ממראה עיניו עד כי כתב מאמר על ה"ספירולה" בשם "הרפסודה המזמרת . " אבל לענין םפירולה היה צד אחר ; חברת התיירות הממשלתית גילתה פתאים שענין "וורקו" הייתה רמאות . קראו לי לחברה והודיעו לי שהחברה התחייבה בפני הממשלה שהאניה "וורקו '' מוכנה לקבל את השיירה , אם במשך חודש לא אמציא אניה אחרת אני איאסר עבור רמאות . הכסף מפראג עוד טרם התחיל להופיע אני התחלתי להיזכר בעצותיו של ידידי פרנקר . ' & " ט ו ר נ ו ס " כאן עלינו להפסיק את סיפורו השוטף של מר ערי ז'בוטינסקי להערת ביניים . בקיץ 1939 עוד נמצאו בוינה כארבע מאות בית"רים , שהיו מאורגנים בארגון הציוני "ברק / ' כיון שקיומה של בית"ר נאסר על ידי הנאצים . דאגתם העיקרית של מפקדי בית"ר במקום הייתה להוציא את חבריהם מן השטח הכביש בידי הנאצים ולהעלותם לארץ . הם מנצלים כל הזדמנות לשלוח אותם , אם באמצעות משרד העליה ב' בבוקרסט , ואם בשיירות המאורגנות על ידי מכבי או ארגונים אחרים . בחודש יולי אותה שנה הגיעתם ידיעה שקבוצה קטנה יכולה להצטרף לשיירה צ'כית העומדת לצאת לדרכה בימים הקרובים . אחד מבית"רי וינה , הנס יגימן , פונה לגיםטפו לקבל רשיון מתאים . תוך בדי שיחתו עם אחד הפקידים נכנם לחדר הצורר רודולף אייכמן וכאשר שמע במה מדובר — הורה לסדר את הניירות במהירות המקסימלית . אייכמן נתן לו פתק לאהד שטורפר , שהיה אותה שעה נציג היהודים בפני הגיסטפו , ובמועד המיועד יצאו 12 איש לצ'כיה להצטרף לשיירה , אולמ השיירה לא יצאה , כאמור לעיל , לדרכה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר