פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:379

כגון : מסים , נסיעות וכדומה . ואפילו ההוצאות לא שולמו בשלימותן . מר זליגמן אינו חבר הצ"ח ואינו מחוייב למסור לה ידיעות . אם ניהל משפטים והגן על חברי הצ"ח — עשה זאת מרצונו הטוב . העד הצהיר שמטרת הצ"ח יצירת רוב עברי בארץ ישראל ושהיא מתנגדת בהחלט לכל הגבלות העליה היהודית . לשאלת יועץ הכתר הוגן — אם ההסתדרות הרביזיוניסטית תומכת בעליה הבלתי חוקית — ענה העד שהסתדרות זו נמצאת ופועלת אך ורק בגדר החוק . היה זה העד הראשון שמסר את עדותו בעברית . מר י . מלצר' עתונאי וםופרם של עתוני חוץ לארץ אמר בעדותו , שהוא מכיר את הדעות השוררות בארץ . נושא העליה הוא העיקרי לוויכוחים בקרב היהודים . הוא שמע שמועות רבות על העליה הבלתי חוקית , אפילו בחוגים לא יהודיים , שלפיהן מעורבים בענין קציני צבא ומשטרה . מר לוביאניקר — אחרון העדים סיפר שהוא מזכיר מועצת פועלי תל אביב , חבר מועצת העירית ואחד ממנהיגי הסוציאליסטים בתל אביב . הוא מכיר את זליגמן מזה שבע שנים אך לא ידוע לו שמר זליגמן היה קשור באיזה שהוא ענין בלתי חוקי . הוא מאשר את השמועות הנפוצות בתל אביב בדבר קציני משטרה המסייעים לעליה הבלתי חוקית . הוא שמע שפקידי ממשלה אחדים מביטים בעין יפה על העליה הבלתי חוקית ואחדים תומכים בה מטעמים כספיים . סיכום ה ת נ י 51 ה בנאום שנמשך כשעה סיכם יועץ הכתר מר הוגן את טענות התביעה . לדעתו — עדותם של ארבעת קציני המשטרה שהופיעו מטעם הקטיגוריה מספקת כדי למצוא את הנאשם חייב . הוא אינו יודע מה תהיינה טענות הסניגורית , אך לפי שאלותיה הוא מנחש שהסניגוריה משתדלת להיאחז בשתי טענות . היא רוצה להעמיד את הענין בעיני בית המשפט כמבויים ומאידך היא רוצה לפרש את דברי הנאשם ומעשיו כמסירת שמועות וסיפור בדיחות בלבד . אין אפשרות לטעון את שני הדברים גם יחד . יועץ הכתר מנסה להוכיח את אמיתות דבריו של גילפין . אמנם גם לדעתו מוזרה היא העובדה שגילפין לא דרש את מאות הלירות שהיו חייבים לפי ההסכם עם גודארד , אבל גם בהסכמים חוקיים קורה שלא תמיד מדייקים במלוי כל הסעיפים . לו היינו רוצים לביים את המשפט היינו משתדלים לא למסור דברים כאלה לפני בית המשפט . דווקה נקודות קטנות בלתי ברורות אלה מוכיחות את אמיתות עדותו של גילפין . הוגן מוצא אסמכתא על הדין וחשבון שנשלח על ידי גילפין ב 23 במרץ למפקדת הבולשת בירושלים . כיצד יכול היה גילפין לביים את העדות בדבר השיחות שהתקיימו בינו לבין גודארד וזליגמן אם פרטי הענין כבר נמסרו בדין וחשבון בתאריך הנ"ל . לדעתו — רק עדותו של קריסטי בלבד מספקת להרשיע את הנאשם ובפרט שקיימות עדויותיהם של גילפין ומאנספילד המוכיחות לדעתו את כל האשמות המיוחסות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר