פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:378

כל זמן הכירו את עו"ד זליגמן לא ניסה זליגמן להוציא ממנו ידיעות כלשהן בצורה בלתי הוגנת . גילפין לא מסר לו לפני ה 22 במרץ כל ידיעה על הקשר בינו לבין גודארד או על דבר השתתפותם של קצינים אחרים בקנוניה זו . יתר שני עדי התביעה , הקצינים מנספילד וקריסטי , חזרו אף הם על עדויותיהם במשפט גודארד . אחריהם הופיע עו"ד זליגמן כעד ראשון של ההגנה , ואחריו הקצין סטאפורד , מי ששימש מפקח משטרת תל אביב מינואר 1934 עד מרץ 936 נ . עדויות ההג » י . סטאפורד אמר כי הוא מכיר היטב את זליגמן כעו"ד ומשנת 1933 היה ידידו האישי , והיה מבקר לעתים קרובות בביתו . לפי מיטב ידיעתו לא ניצל זליגמן אף פעם את המגע שהיה לו עם קציני משטרה כדי להוציא מהם ידיעות איזו שהן בצורה בלתי הוגנת . הוא עוסק כעת בחיפה במלחמה נגד העליה הבלתי חוקית . אין הוא נוהג לספר את פרטי תכניות הממשלה בנידון זה לחברי העדה היהודית , ואפילו לא לאנשיו . העדה היהודית אינה מוכנת לעזור לו במלחמתו זו והיא תומכת בעליה הבלתי חוקית . הוא ציין שקיים הבדל ניכר בין תגובת היהודים לפני פרסום הספר הלבן ולאחריו . אחריו העיד הקצין הרינגטון , מפקח המשטרה במחוז הדרום , שאמר כי הוא מכיר את זליגמן מזה עשרים שנה , ומעולם לא ניסה הנאשם להוציא ממנו ידיעות בצורה בלתי הוגנת . העד הבא , מר איתמר בן אבי , אמר בעדותו , שבעיית העליה היא בעלת חשיבות יוצאת מן הכלל בשביל הציבור היהודי . בהיותו בתל אביב ובנתניה שמע לעתים קרובות סיפורים על דבר העליה הנקראת בלתי חוקית ואשר לפי דעתו היא צריכה להיות חוקית . הוא מספר על שיחה אחת ששמע בנסעו באוטובוס מנתניה לתל אביב ; בחורים ובחורות דיברו ביניהם על עליתם לארץ באופן בלתי חוקי . צעירה אחת סיפרה על הקשיים הרבים שעמדו בדרכה ואף על פי כן הצליחה לעלות . צעיר אחד סיפר שנתנו לפקידי ממשלה שוחד ובקשר עם זה הזכירו גם מספר קציני משטרה וצבא . לפי ידיעותיו נפוצות מאוד שמועות אלה . את אותם הסיפורים שמע גם בבתי הקפה בתל אביב ובהזדמנויות שונות אחרות . הוא מכיר את זליגמן ומעריך אותו בתור עורך דין מצויץ . שניהם היו מתווכחים על פתרון הבעייה הארצישראלית , בעוד שהוא , איתמר בן אבי צדד בפתרון הקנטונים , תמך מר זליגמן במשטר של מושבת כתר . אחריו העיד מר עזרא פרניק , מזכיר הנהלת ההסתדרות הציונית החדשה בארץ ישראל . הוא אמר כי הוא מכיר את זליגמן כעו"ד שעבד בשביל חברי הצ"ח והגיש להם עזרה משפטית . מר זליגמן לא קיבל כל שכר קבוע מאת הצ"ח . שלמו לו רק עבור כל משפט ומשפט וגם במקרה זה רק את ההוצאות הממשיות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר