פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:376

כשאולם בית המשפט מלא מפה לפה , סיכם השופט שאו את העדויות' והוציא את פסק דינו . השופט אמר שהעדות הוכיחה , לדעתו , את הקשר לתמיכת בעליה בלתי חוקית . כן הוכיחה עדות הקצין קריסטי , אשר האזין לשיחה שהתנהלה באחד באפריל , בין הקצין גילפין לבין עו"ד זליגמן את הקשר הפלילי בין גודארד וזליגמן . עדות הקצין קריםטי מוכיחה את מאמציו של זליגמן להשפיע על גילפין להכנס לקנוניה הפלילית . לא הייתה כל הוכחה שגילפין היה שותף לקשר ועל כן יש לקבל את עדותו גם בלי וזזוק נוסף . יש קבל את עדותם של הקצין מנםפילד והקצין קריסטי כחזוק לעדותו של גילפין . מעדותם מתברר שהשיחות בין גילפין מצד אחד וגודארד וזליגמן מצד שני לא היו תמימות כי אם התכוונו לקשר הפלילי . השופט מאמין שגודארד קיבל כספ' ם מזליגמן ומסרם לגילפין . השופט מוצא על כן את הנאשם חייב בתמיכה בעליה הבלתי חוקית , ובקשר פלילי עם עו"ד זליגמן ובהזנחת מלוי תפקידו כקצין משטרה למנוע בעד העליה הבלתי חוקית . אמנם לא הייתה מוטלת עליו כל חובה מיוחדת בקשר עט העליה הבלתי חוקית , אך היה זה מחובתו הכללית בתור קצין משטרה למנוע בעדה . לא הוכח כל קשר לפני המקרה הזה , אך יש לציין שעלה בידי הנאשם להתקשר בזמן קצר מאוד עם החוגים שיספקו לו את הכספים הדרושים לביצוע מזימותיו . לבסוף העיר השופט , כי התנהגותה של המשטרה ושל גילפין בפרט לא הייתה הוגנת כלל . אמנם , מותר להעמיד פנים כאילו מתכוונים לעזור לפושע בזמן שישנן הוכחות לאשמתו הקודמת של הפושע ושישנה תקווה על ידי התנהגות כזאת להביא את הפושע בפני בית המשפט . אך במקרה זה לא היו כל אשמור ; כלפי הנאשם מלפני המקרה הזה . גילפין הציע בראשונה את בצוע הפשע ורק בהשפעת ההצעה הזאת הסכים הנאשם לבצוע הקשר הפלילי . בדיון על מידת העונש אמר יועץ הכתר בל , שמחובתו הצבורית לדאוג להענשת הנאשם . אין הוא דן כלל על התנהגותו הקודמת של הנאשם , אך אינו מציע גם כל עונש ומשאיר את צורת ההענשה לשקול דעתו של השופט . השופט : "היו כבר מקרים רבים שבהם המליצה התביעה בעצמה על עונשים קלים יותר . האם בדעת יועץ הכתר לעשות כך ך" יועץ הכתר ! ( תוך פקפוקים רבים ) "מצבי במשפט זה קשה , אך לדעתי אין חובתי הצבורית מרשה לי להמליץ באופן מיוחד על הנאשם . " עו"ד גויטיין : "בעצם חיוב הנאשם באשמה היא הענשה מספקת לאדם שהיה עד כה מאושר בשרתו את ארצו באמונה ובמסירות ואשר מילא גם בארץ ישראל את תפקידו ביושר ובכשרון . לא צריך להעניש אדם זה . יש לתת לו אפשרות להמשיך בעבודתו בארץ אחרת . " השופט ליועץ הכתר : "האם יפטרו את הנאשם באופן אוטומאטי מתפקידו הציבורי " ? יועץ הכתר 1 "במקרה שידונו את הנאשם למאסר — הריהו מפוטר . במקרה אחר — נתון הדבר לשיקול דעתם של הממונים עליו . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר