פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:374

בלתי חוקיות וכנראה רצה לתפוס לפחות דג אחד . מזלי גרם שאהיה אני הדג הזה . " בתום עדותו הכריז גודארד בקול שקט : "אני חף מכל פשע . " עדות ז ל י ג מ ן אחריו עלה לדוכן העדים עו"ד מ . זליגמן . בתשובה לשאלות הסניגור אמר כי זה תשע שנים שהוא משמש כעורך דין , ויש לו הפרקטיקה הגדולה ביותר בתל אביב . בין לקוחותיו הרבה חברות אנגליות וקצינים אנגליים . את גודארד הכיר לפני שלוש עשרה שנה בירושלים , כששניהם היו חברים באגודה אחת . לפני שנתיים פגש את גודארד בחיפה . בסוף 1938 ובהתחלת 1939 בא בקשרים ידידותיים עם גודארד . זכור לו שפעם שאלו גודארד אם ידוע לו על שלושה אנשים שעשו קנוניה בעניני עליה בלתי חוקית ומרוויחים סכומי כסף גדולים . הוא ענה שאינו יודע טיבה של קנוניה זו . כן שאל את גודארד מדוע לא פנה אליו גילפין עצמו בשאלה זו . זליגמן הכחיש את ההודעה שנמסרה בבית המשפט כאילו מסר אי פעם לידי גודארד שטרות כסף והוסיף , שלא ידע כי יש לגודארד קשר לעליה בלתי חוקית . לשאלת יועץ הכתר ענה שהוא נמצא בקשרים ידידותיים עם גודארד כמו עם כל הקצינים הגבוהים בתל אביב ויפו . באחד באפריל נתבקש על ידי גב' גילפין לגשת לבעלה . הוא הבטיח למלא בקשה זו בדרכו לקלוב הבריג . ' גילפין סיפר לו , שנקרא יחד עם קצינים אחרים של הסי . איי . די . לירושלים כדי לברר את שאלות המלחמה בעליה הבלתי ח , קית . גילפין שאל בעצתו , אולם הוא אמר שאינו מומחה בשאלה זו וביקש לשמוע פרסים . גילפין אמר שקיימות ארבע הצעות : א . משמרות נוספים , ב . העמדת זרקורים לאורך החוף , ג . הנחת מוקשים וד . שימוש באוירונים . הוא אמר לגילפין שלדעתו לא יהא זה צעד נכון להניח מוקשים . הדבר עלול לגרום לשערוריה גדולה בחוץ לארץ . בדבר שימוש באוירונים אמר , שצעד זה לא יועיל , כי אוירונים רק ישמשו אות אזהרה לאניות שימנעו מלגשת לחוף . גילפין שאל אם ידוע לו על קציני צבא בנתניה המרשים לעולים בלתי חוקיים להכנם לארץ . על כך סיפר זליגמן לגילפין את ההלצה שרווחה באותה תקופה , בדבר קצין צבא בנתניה המקבל לירה בעד כל עולה . פעם עמדו לרדת 150 עולים בנתניה , אולם בהגיעם לחוף מנום ומצאו רק . 149 הממונה עליהם ניגש לקצין וביקש להחזיר לו לירה . הקצין מילא את בקשתו באמרו : "ביזנס — זה ביזנס . '' כשעלו העולים על המכוניות מנו אותם שוב הפעם ונתברר

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר