פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:373

עדות גודארד גודארד סיפר כי שהה במשך גל ימי מלחמת העולם הראשונה בצרפת ובהודו . ב 1922 הועבר ארצה , אך כעבור שנתיים עזב את השירות בצבא ויצא את הארץ . בשובו לארץ כעבור זמן קצר נתמנה לקורפורל , וב 1937 עלה לדרגת אי . ס . פ . בתחילת מרץ שנה זו קבל מכתב ובו הודעה שהורד מדרגתו . שאלת הורדתו בדרגה הובררה בינו לבין הקצין הרינגטון ובעת שעזב את משרדו של הקצין נפגש העד בדרך מקרה עם הקצין גילפין . בשעה זו היה נרגש מאוד והראה לגילפין את המכתב . גילפין הבטיח לעזור לו כפי יכלתו . כעבור ימים מספר הזמינה הגב' גודארד את גילפין לדירתם הפרטית ובפגישה זו חזר גילפין על הבטחתו הקודמת והוסיף , כי יסע ירושלימה בכדי לבוא ברברים עם כמה קצינים גבוהים . בהמשך השיחה נשאל על ידי גילפין אם הסתבך באיזו שהיא קנוניה . הוא ענה בשלילה . ויחד עם זה הזכיר , שבשעתו ביקש את מפקד המשטרה להעביר מעכו כמה קצינים בגלל השתתפותם בקנוניות שוחד . גילפין הוסיף לשאול אותו אם קיימת איזו קנוניה ואם הוא לקח חלק בה . גילפין הזכיר את העליה הבלתי חוקית ורמז שברצונו לקחת חלק בקנוניה זו . הוא לא קיבל את דברי גילפין כרציניים , כיוון ששניהם הספיקו כבר לשתות כמה כוסיות ויסקי . לבסוף הזכיר גילפין ששלושה מאנשיו חשודים בעניו יביקש את עזרתו של גודארד בגילוי האמת . גודארד הבטיח לנסות למלא את בקשתו . לפני שגילפין עמד לעזוב את דירתם חיבק את הגב' גודארד מתוך בכיה כילד קטן והכריז , שהגב' גודארד התיחסה אליו תמיד כאם והוא מצדו יעשה את הכול בכדי לעזור לבעלה . ב 4 במרץ ביקר גודארד את המפקח הכללי בירושלים ונסע אחר כך לםורט סעיד , כדי לפגוש שם את שני ילדיו — ילד בן 14 וילדה בת . 13 לאחר שחזר ארצה הוזמן לחגיגת יום הולדתו של גילפין . הוא מכחיש בכל תוקף , שבמסיבה זו מסר לגילפין שטרות כסף בקשר עם עניני העליה הבלתי חוקית . ב 24 במרץ נתבקש על ידי גילפין לגשת לביתו ובזמן השיחה שהתנהלה ביניהם ישבו שניהם ליד החלון מול הדלת המובילה לתדר האורחים . ה' גילפין ביקש ממנו להמציא לו ידיעות בדבר העליה הבלתי חוקית של הרביזיוניסטים ואמר כי כאשר ייוודע לו דבר בואה של האניה לחופי הארץ שיטלפן וימסור לו את הסיסמה "האגודל למעלה . " גילפין הזכיר גם את שמו של העו"ד זליגמן ושמות כמה פקידי ממשלה שהיו מעורבים בקנוניות . גילפין רמז שוב שברצונו להשתתף בקנוניות אלה . דבריו של גילפין הפתיעוהו אף כי ידע שבעת בחינות במשטרה , הערים גילפין והשיג את שאלות המבחן לפני הבחינות . היה בדעתו למסור על כל הענין לקצין הממונה עליו , אך לפי בקשת אשתו נמנע מלעשות זאת . הוא סבור כי הסיבה היחידה שיכלה להניע את גילפין לסדר משפט זה היא שאיפתו הגדולה לעליה בדרגה . "גילפין לא הצליח ביותר בתפיסת אניות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר