פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:366

מ ? הארץ לגבי לקוח שלי > . המזכיר הראשי נראה כנפגע מאוד , ואמר כי מוטב שלא אמשיך לשוחח על נושא זה , הואיל וידוע לו שאני מעורב במספר חקירות שהתנחלו באותו זמן . הוא אמר כי איטיב לעשות אם אראה את התובע הכללי . ותוך כדי כך טלפן לתובע הכללי והודיע לו על נוכחותי אצלו וביקשו לקבלני . סרתי אל התובע הכללי . הוא הודיע לי , שמניחים , כי אני מעורב בעליה הבלתי חוקית והוא משער , שעומדים לנהל נגדי חקירה בנידון . הבעתי בפניו את הפתעתי . הוא הציע לי להמתין להתפתחויות אפשריות נוספות . בשובי באותו יום אחר הצהריים לתל אביב נזדמן לי לפגוש את גילפין . שאלתיו אם ידוע לו על חקירות או משפטים שבהם אני מעורב . גיל 8 ין אמר שלא ידוע לו מאומה על כך והבטיח לחקור בדבר ולהודיעני . יותר לא שמעתי ממנו . כעבור מספר ימים הופיע במשרדי שוטר בריטי ומסר לי כתב אישום שהכיל 22 סעיפים , לפיהם נאשמתי בקשירת קשר עם המפקח גודארד למלחמה נגד חוקי העליה , ובשיחודו של גודארד . גודארד הואשם באופן דומה . בו בזמן הוציא התובע הכללי צו להעביר את המשפט מתל אביב לירושלים , בנצלו לראשונה את הסמכויות שניתנו לו לפי חוקי החרום ( תקנות שהופעלו למטרה המפורשת של דיכוי המרד הערבי , שהיה אותה שעה בכל תקפו . ( הסיבה לכך הייתה נעוצה בחשש שבית הדין בתל אביב עלול לא לחייבני בהאשמות הנ"ל . צעדו זה של התובע הכללי גרם לאי נוחיות רבה והפריע להגנתי . כי באותה תקופה היה מוטל עוצר בלילות בכביש תל אביב — ירושלים ובכלל היתה נטיה להימנע מלנסוע בכביש זה בגלל היריות וזריקת האבנים על מכוניות יהודיות מצד הערבים . בזמן שמיעת המשפט , כשהובאנו , גודארד ואני , בפני שופט השלום הראשי בירושלים — בחרנו להישפט בפני בית דין מחתי וניתן צו בהתאם לכך . בעצת ידידים רבים הוחלט , שלא אנהל את ההגנה בעצמי אלא אזמין את עו'יד מ . אליאש להופיע בשמי ואת עו"ד ד . גויטיין להופיע בשם גודארד . לפני שהובא הענין לדיון בפני בית הדין המחוזי , ביקשנו מאת התביעה להמציא לנו את שמות העדים שיופיעו בשמה . כן ביקשנו לאפשר לנו לעיין בתיק המכיל את עדותם . אולם היא סירבה להיענות לבקשתנו . פנינו לבית הדין העליון בבקשה שיתן צו לתובע הכללי למסור לנו את שמות העדים ולהרשות לנו לעיין בעדויות שמסרו . הצו ניתן , וקיבלנו את רשימת העדים והעתקים ממספר הצהרות . הפיסקה היחידה שהובררה מתוך ההצהרות האלו והייתה בעלת ענין ממשי , היה הצו מראש הס . איי . די . לגילפין שהורה לו ; ' , הכנס את זליגמן ויהי מה . " הסיבה להוראה מוזרה וזדונית זו נובעת ללא כל ספק מכך , שהייתי לטירדה לס . איי . די . במלחמתי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר