פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:344

שלפיה נעשים מעשי תועבה אלו , והבית ידון בה . לא ייתכן ששמנו יחולל בצורה כזאת . התנהגות ראויה להיטלר , התנהגות ראוייה לימי הביניים , אי אפשר שתהיה התנהגותה של ממשלה בריטית משנת . 1939 האדון המכובד עלול להצליח בהפסקת עליה בלתי חוקית זו , אך אם יעשה זאת , סיפור מעשהו יבאיש ריחו עד דור אחרון . אין זו התנהגות שאפשר ללמד עליה זכות . אתם קובעים חוק , שהיהודים יצדקו אם יפרוהו . היהודים אולי לא יהיה בידם לסכל חוק : אך אם יתנגדו , לא יוכל האדון המכובד לעשות חייל בחוק זה , וככל שימהר לבטלו , הרי זה משובח . אי אפשר להרחיק ספינה מלאה פליטים מארץ הרוצה לקבלם . באין מוצא יטביעו את הסירות וישחו אל החוף . " בטול מ י ב ס ת הע לי ה ה ה ו ק י ת ב 13 ביולי 1939 הכריז מיניסטר המושבות , מר מלקולם מקדונלד , בתשובה לשאילתה של הציר ויליאמם על ביטול מיכסת העליה החוקית לתקופה מאוקטובר — 1939 מרץ . 1940 הוא אמר כי הממשלה הבריטית התירה עלית יהודים לארץ במשך חמש השנים הבאות עד הגיע מספרם ל . 75 . 000 ביחוד דאגה הממשלה לסיוע התיישבות הפליטים היהודים מאירופה המרכזית ולכן נעשו סידורים מיוחדים להרשות כניסתם לארץ . אולם בחדשים האחרונים היה נסיון מאורגן להכשיל את הסדר העליה על ידי תנועה של הגירה בלתי חוקית ומכיוון שרוב העולים הבלתי חוקיים האלה היו יהודים מפולין ורומניה , היה בזה משום חבלה במאמצי הממשלה לעזור לפליטים . אירגון התנועה הזאת עורר בארץ התמרמרות רבה , ומנוי וגמור עם ממשלת הוד מלכותו למנוע בעד הנסיון הזה להכשיל את החוק בארץ . להלן ציין מר מקדונלד שמספר העולים הבלתי חוקיים , הנשארים בארץ מנוכה מהמיכסות העתידות של עולים חוקיים . מספר העולים הבלתי חוקיים הגיע בזמן האחרון לדרגה כזו , שהוכרח לתת סמכות לנציב העליון להודיע , כי לא תפורסם מיכסת עולים בתקופת המיכסה הבאה , כלומר מהראשון באוקטובר 1939 עד 31 במארס . 1940 חידוש מיכםות העליה לאחר התאריך האחרון יהא תלוי בתנאים שישררו אז בקשר עם העליה הבלתי חוקית . הויכוח על המדיניות הא"י 14 — ביולי 1939 בעקבות הודעתו של מקדונלד נערך למחרת בפרלמנט ויכוח מקיף ונוקב על המדיניות הא"י של ממשלת בריטניה . נביא כאן בעיקר את הדברים שנסבו על שאלת העליה בכלל והעליה הבלתי ליגאלית בפרט . הציר תום ויליאמס , שבתשובה לשאלתו נמסרה הצהרת מקדונלד , טען כי החלטתו של מיניסטר המושבות להפסיק את העליה החוקית באה משום

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר