פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:334

הפעולה היחידה , שבה אנו רואים ערך לעתיד מלחמתנו בעד ארצנו העברית היא העברת המפקד והגיוס של כל הבוגרים מבני 18 עד . 35 אנו רואים במפקד הזה הגשמת הרעיון הצה"רי , המתאים ברגע זה להוראות נשיאות הצ"ח על הרשמת בוגרי העם בכל תפוצותיו לקראת שעת המבחן . המפקד יתנהל בארץ על ידי ועדה עליונה בלתי תלויה בת שלושה חברים שבה מיוצגת גם הצ"ח . כל החברים נדרשים לתת לפעולת המפקד והגיוס את תמיכתם הפעילה ולהיות בין הראשונים המוסרים את שמותיהם ואת הצהרתם לשרות העם . ועד המורשים טל ההסתדרות הציונית החדשה בארץ ישראל ה & ג נ ו ת ז ע מ הישוב היהודי נתן ביטוי לזעמו כבר בערב פרסום הםפר הלבן . בתל אביב התאספו המיני אנשים ברחובות ובאויר הורגשה מתיחות יוצאת מן הכלל . מפה לפה נמסרה הידיעה , כי הספר הלבן נדחה . כנראה גרמה לשמועה זו האמונה ברגש היושר שינצח ובעיקר הפסקת השידור , שחלה מטעמים טכניים לרגל ניתוק הקו בין ירושלים לרמאללה . והנה בשעה תשע בערב , בקעה לפתע ליד קולנוע מוגרבי תרועת חצוצרה . מכל הצדדים התאספו אנשים והפגנה ספונטנית יצאה לאורך רחוב אלנבי לכיוון רחוב העליה . מרגע לרגע הלך הקהל ורב . בהגיעה אל משרדי הסתדרות העובדים הלאומית , נעצרה התהלוכה ואחד המשתתפים נאם נאום נגד הממשלה וכוונותיה . ליד בית הכנסת הגדול נעצר הקהל , ואלפי ידים הורמו אל השמים זרועי הכוכבים ומפיות המפגינים פרצה שבועה ! "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני ""! התהלוכה הענקית המשיכה את דרכה . דגלי תכלת לבן נישאו לפניה וכרזות עם כתובות "וייצמן הבוגד , רד , " ! "חרות או מוות , " "תחי מלחמת השחרור" וכיוצא באלה התנשאו מעל לראשי המפגינים . הושמעו קריאות "אנגליה הבוגדת , " "תחי המדינה העברית משתי גדות הירדן , " ! וכדומה . ליד בית הועד הפועל של ההסתדרות הכללית שוב נעצרה ההפגנה ולאחר נאום המשיכו ההמונים בדרכם אל משרדי הממשלה . מישהו טפס ועלה על גג בנין הממשלה והניף את הדגל העברי במקומו של הדגל הבריטי . בעזרת כלונסאות , עמודי תחנות "המעביר" ומטילי ברזל פרצו המפגינים את דלת הכניסה למשרדי הממשלה , חדרו פנימה ומיד החלו זורקים דרך החלונות תיקים ותעודות וגם כסאות , שולחנות וארונות מלאים תיקים נזרקו החוצה . עד מהרה הועלתה ברחוב מדורה גדולה שלהבותיה נראו למרחקים . גם במשרדים הובערה אש .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר