פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:333

והתנועה וכוי . בתי השעשועים , בתי הקפה והמסעדות יהיו סגורים . המסחר והרוכלות ברחובות יהיו אסורים . כל בתי הספר בעיר ישבתו מלימודים . בשעה תשע בבוקר תסתדר תהלוכת הפגנה בדרך לאיצטדיון . בשטח האיצטדיון תערך אספת עם . אזרחי העיר' אשר מפאת גילם או מצב בריאותם לא יוכלו להשתתף באסיפת העם באיצטדיון , יתאספו בשעה 12 בצהריים בבית העם . שם ינאמו באי כוח מוסדות והסתדרויות , ותקרא הכרזת הישוב . האספות הנזכרות ייפתחו באזכרה לקדושים . עם גמר אספת העם עד שעה 10 בלילה ן ייערך מפקד לשעת חירום של בוגרי הישוב , איש ואשר . מבני 18 עד . 35 כל אזרחי העיר בגיל זה נדרשים להפקד במרכזים הקבועים המפורשים בהודעה מיוחדת על סדרי המפקד . בשרות הרפואי בבתי החולים ובמרפאות לא תחול כל הפסקה . בתי מרקחת תורניים יהיו פתוחים במשך כל היום , לפי רשימה שתתפרסם בעתונות . מלבד זה יהיו פתוחים בתי המרקחת בשעת התהלוכה . לעובדים בשירותים מיוחדים ניתנה הוראה לא להפסיק את עבודתם . תנועת כל כלי הרכב הצבוריים והפרטיים , מכוניות , אופניים , אופנוע וכוי — אסורה . במקרם יוצאים מן הכלל ינתן רשיון מאת מפקדת המשמר האזרחי , רחוב פינסקר 10 ( בשעות . ( 5—3 , 1—11 עירית תל אביב כ"ח אייר תרצ"ט 18 . 5 , 39 — ועדת הפעולה העירונית ליום הפקודה התנועה הלאומית הסתייגה מדרך תגובה זו והיא פירםמה הודעה שבה נאמר : הודעת ועד ה נו ו ר ש י ט של ה צ " ח בקשר עם פרסום הספר הלבן ועם הוראות שפורסמו מטעם מוסדות מקומיים שונים , מודיע בזה ועד המורשים של הצ"ח : מוסדות ההסתדרות הציונית החדשה בארץ ישראל אינם משתתפים בשום פעולות' שאורגנו על ידי המוסדות המקומיים בנקודות שונות בארץ , ומתיחסים לפעולות אלו באופן פסיבי . באופן מיוחד מודגשת בזה אי השתתפותנו בתהלוכות המתארגנות בערים' שצורתן החגיגית אינה מתאימה לפי דעתנו לצורך השעה . אולם הישוב הלאומי ישבות גם הוא , יחד עם כל יהודי הארץ , כי שותף הוא למחאה הכללית נגד תוכן ההצהרה הממשלתית הניתנת לנו היום .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר