פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:328

העצמאית' כי אז תימלך בדעת נציגיה עם גציגי עם פלשתינה . ( א"י ) ובדעת מועצת חבר הלאומים ובדעת המדינות הערביות הסמוכות , בטרם תקבל החלטה בענין דחיה זו . אט תבוא ממשלת ה . ד מלכותו לכלל מסקנת כי אין להימנע מן הדחייה , כי אז תבקש את השתתפותם של הצדדים האלה בנ'סוח תכנית לעתיד על מנת להגשים את התכלית הנכספת בהקדם האפשרי . . 11 במשך תקופת המעבר תנקוט ממשלת הוד מלכותו בצעדים כדי להגדיל את סמכויותיהן ומידת אחריותן של העיריות והמועצות המקומיות . . 2 עליה . 12 סעיף 6 מן המנדט אומר כי הנהלת פלשתינה ( א"י , ( "עם הבטיחה כי זכויותיהם ומעמדיהם של חלקים אחרים של האוכלוסים לזג ייפגע / ' נדרשת "להקל על עליה יהודית בתנאים נאותים . " חוץ מזה , לא הוגדר בשום מקום במנדט שעור העולים היהודים שיורשו להכנס לארץ . אך בספר הלבן משנת 1922 נקבע כי לקיים את המדיניות של יסוד בית לאומי יהודי — "נחוץ שהישוב היהודי בפלשתינה ( א"י ) יוכל להרבות את מספרו על ידי עליה . עליה זאת אינה יכולה להיות כל כך גדולה בהיקפה עד כדי לעבור את גבול יכולתה הכלכלית של הארץ בכל זמן מסרים לקלוט ע . לים חדשים . חשוב להבטיח כי העולים לא יפלו למשא על תושבי פלשתינה ( א"י ) בכללם , וכי לא יקפחו פרנסתם של שום חלק מן האוכלוסים הקיימים . " למעשה מאותו תאריך עד לפני זמן מה התחשבו השלטונות עם יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ כעם הג . רם המגביל האחד , ובאגרת ששיגר מר ראמסיי מקדונלד , בתור ראש הממשלה , בשנת , 1931 לד"ר וייצמן נקבע בתור עקרון מדיני , כי כושר הקליטה הכלכלי הוא קנה הבוחן היחידי . ועדת התמיד לעניני המנדטים אישרה בהחלטותיה את הפירוש הזה . אפס כי ממשלת הוד מלכותו אינה רואה לא את הספר הלבן משנת 1922 ולא את האגרת משנת , 1931 כאילו מסתבר מתוכם כי המנדט מחייב אותה להקל עליה יהודית לארץ לע . למים ובכל מסיבות שהן מתוך התחשבות בנימוק יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ בלבד . כמו בן אין היא מוצאת , לא במנדט ולא בגילויי הדעת של המדיניות שפורסמו לאחר כך , שום דבר שיש בו אישור לדעה , כי ייסודו של בית לאומי יהודי בפלשתינה ( א"י ) לא יוכל להתגשם אלא אם כן יתירו עליה יה ! דית שתימשך עד אין סוף . אם העליה משפיעה לרעה על המצב הכלכלי של הארץ , ברור שצריך להגבילה ! וכיוצא בזה , אם פוגעת הע'ליה פגיעת חמורה במצב המדיני של הארץ — אף זהו גורם שאין להתעלם ממנו .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר