פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:323

( 1 להעמיד את הארץ בתנאים פוליטיים' אדמיניסטרטיביים וכלכליים אשר יבטיחו את הקמתו של בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה ( א"י , ( להקל על העליה היהודית בתנאים נאותים ולאמץ התישבות צפופה של יהודים על הקרקע מתוך שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית . ( 2 להגן על זכיותיהם האזרחיות והדתיות של כל תושבי פלשתינה ( א"י , ( בלי הבדל גזע ודת , ועם הקלתה על עלית היהודים והתישבותם על הקרקע להבטיח כי זכויותיהם ומעמדם של שאר חלקי האוכלוסין לא יהיו נפגעים . ( 3 להעמיד את הארץ בתנאים פוליטיים , אדמיניסטרטיביים וכלכליים אשר יבטיחו את התפתחותם של מוסדות שלטון עצמי . . 3 הועדה המלכותית וועדת חקירה שקדמו לה , היטו את תשומת הלב למשמעות המעורפלת של כמה ביטויים במנדט , כגון הביטוי "בית לא מי לעם היהודי , " ובמשמעות המעורפלת הזאת ובאי הודאות שנבעה הימנה בענין המטרות של הפוליטיקה ראו הוועדות גורם יסודי לאי השקט ולאיבה שבין הערבים והיהודים . ממשלת הוד מלכותו משוכנעת , כי למען השלום ולמען שלומו וטובתו של כל עם פלשתינה ( א"י , ( יש הכרח הגדרה ברורה של המדיניות והמטרות . הצעת החלוקה שהוצעה על ידי הוועדה המלכותית יכולה היתה להביא בהירות זו , אלא שנתברר כי הקמת מדינה ערבית ומדינה יהודית עומדות ברשות עצמן בתוך פלשתינה ( א"י ) אינה ניתנת להתגשם . משום כך ראתה ממשלת הוד מלכותו בשלושת הסעיפים המובאים להלן מוצא אשר יספק את דרישות המצב בפלשתינה ( א"י ) מתוך התאמה להתחיבויותיה כלפי הערבים והיהודים . דעותיה והצעותיה של ממשלת הוד מלכותו מובאות בשלושה הסעיפים דלקמן : ( 1 החוקה , ( 2 עליה , ו ( 3 קרקע . . 1 החוקה . 4 היו שטענו כי הביטוי "בית לאומי לעם היהודי" יש בו משום סיכוי כי פלשתינה ( א"י , ( תוכל להיות במועד הנכון מדינה יהודית או קהילה ( קומרנרולט ) יהודית . אין ממשלת הוד מלכותו רוצה לחלוק על ההשקפה שהובעה על ידי הועדה המלכותית , כי בעת מתן הכרזת בלפור הכירו המנהיגים הציוניים , כי מדינה יהודית בסופו של דבר אינה מוצאת מכלל האפשרות לפי נוסח אותה הכרזה . אלא שיחד עם הועדה המלכותית מאמינה ממשלת הוד מלכותו , כי מנסחי המנדט , שהכרזת בלפור הובלע בו , לא יכלו להתכוון לכך כי פלשתינה ( א"י ) צריכה להיהפך למדינה יהודית נגד רצונם של תושבי הארץ הערבים . אפשר לומר כי הסברה שפלשתינה ( א"י ) לא הייתה צריכה ליהפך למדינה יהודית משתמעת מתוך כלל הכתוב בקטע מן הספר הלבן משנת 1922 וזה לשונו . —

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר