פרק עשרים־ושמונה ביבשה, באויר ובים

עמוד:317

והסירות . בן קויים קשר עם חיל האויר המלכותי לצרכי שיתוף הפעולה בין המשטרה וחיל האויר . על ידי חיל האויר נערך קורס לשוטרים בריטיים' ללימוד סימנים מיוחדים שבעזרתם אפשר להיעזר בכוחות חיל האויר בפעולות נגד ההעפלה . מתחילת 1939 הופעלו גם אניות מלחמה בצייד על אניות העליה ב . ' שייטת אניות משחית , המורכבת מאניות ה . מ . "היא" ( אנית דגל , ( האבוק * " ו"הוטספר" — הגיעה לחיפה ב 29 לאפריל , כדי לעזור ל"שירות המונע" של ממשלת ארץ ישראל , בפטרולים לאורך החוף . מפקד השייטת קבע שאנית משחית אחת תהיה באופן קבוע בסיור והיא תדווח לאנית הדגל שבנמל חיפה באמצעות אל חוט , וזו תפעל בהתאם לצורך . נקבע כי משטרת החוף והנמל תודיע לאנית המשחית על השעה שמטוסים יוצאים לפטרולים מעל לים . וכי כל מטוס בפטרול יתקשר באל חוט במישרין עם שדה התעופה האזרחי בחיפה , שקיבל הוראה להעביר ידיעות אל אניות המשחית ואל הקצין התורני בבולשת חיפה . אניות המלחמה הבריטיות סיירו באורח מתמיד במשולש אלכסנדריה , פירט סעיד וחיפה כשהן בולשות אחר אניות וסירות עולים . משהשגיחו בלילה בצל של אניה — מיד התקדמו לעברה והאירוח בזרקורים . אם הניפה האניה דגל אחת המעצמות הגדולות — התירו לה להמשיך בדרכה , אולם אם שטה תחת דגל אחת מארצות אמריקה הדרומית , מיד ציוו עליה להעצר , קצינים בריטיים עלו על סיפונה ובדקו את תעודותיה ואת מטענה . להלן שתי דוגמאות של דיני חשבונות שנמסרו לנקודות המשמר בחופים על אניות בלתי ליגאליות . " בולשת מחוז יפו 10 בנובמבר 1938 אל . משטרת חופים וגבולות חיפה ויפו , בולשת המחוזות בחיפה , יפו טול כרם . מאת $ מרכז הבולשת ( סי . איי . די . ( . ירושלים . האניות הבאות עומדות להפליג לפלשתינה ממימי יוון : האניה "דראגא , " דגל יווני , נושאת אלפיים רובים . האניה "אלי , " דגל יווני או פנאמה , נושאת על סיפונה חמש מאות עולים . האניה "ארטימיסיה , " דגל יווני , מגיעה באותו זמן לשם הקמת קשר לפריקת המטענים . קיסריה תשמש מטרה זו . מחכים לכל האניות תוך 48 שעות , סירות המנוע יערכו פטרולים בים והמחוזות יסדרו פטרולים ביבשה 3 ) חוף . " (

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר