פרק עשרים־וששה כל־־דכפין

עמוד:292

קילומטרים מחוף הארץ . 310 עולים ירדו לסירת המפרש ובמשך יממה שטו לעבר החוף בצפיפות איומה ובחוסר מזון ומים . בקרבת החוף הורידו בסירה את הקבוצה הראשונה 30 — גברים שהחלו לבחון את השטח . הם נוכחו לדעת שהם נמצאים בקרבת כפר ערבי . היה זה הכפר ג'בליה בסביבת עזה . הערבים שהבחינו בהם התקהלו » י . ינח כשבידיהם סכינים ופגיונות , והחלו להתנפל על העולים . על אף היותם תשושים הסתערו "עולים על הערבים וד ) בריחום . אלה מסרו מיד למשטרה על בואם של העולים . הגיעו כוחות משטרה awn את כל העולים לחוף . בזמן ההתגוששות נעלמו שלושת מן הנוסעים , שני גברים ואשר .. אחד מהם , ארתור יוייץ , לא נודעו עקבותיו עד היום הזה . יתר השנים הסתתרו במשך הלילה בחולות ולמחרת יצאו להפש ישוב יהודי . הם נתקלו בקבוצת ערבים גדולה שתפםום והחלו לענותם . מן הצעיר הפשיטו את בגדיו והעמידוהו עירום . את הצעירה רצו לאנוס . אולם בהתגוננותה מצאה תחבולה וטענה שהיא מוכרחה קודם לכן להתרחץ . היא נכנסה למים וזרקה את תכשיטיה אל החוף , הערבים החלו לריב ביניהם על המציאה ופתחו בתיגרה . בינתיים הגיעו למקום מספר שוטרים בריטיים והצילום . העולים הובלו לחיפה והושמו במחנה ולאחר זמן קצר שוחררו . האניה "אגיאוס ניקולום" על שארית נוסעיה חזרה לרומניה . בנמל באלצ'וק אסרה אותם המשטרה הרומנית . לאחר דין ודברים ממושך שוחררה האניה , ועל סיפונה הועלתה עוד קבוצת נוסעים . בהיות האניה במרחק עשרות קילומטרים מן הארץ , הועברו הנוסעים לסירת מפרש וזו עשתה את דרכה לחופי הארץ . ביום השלושה ביולי נכנסה ישר , באין מפריע לנמל היפה . באותו בוקר התקיימה הלוייתו של מלח בריטי , שנהרג בהיפלט כדור מאקדוהו , ורבים מעובדי הנמל היו בטלים מעבודה בזמן ההלווייה . לפתע השגיחו בסירה המסתורית שנכנסה לנמל והשליכה עוגן ליד שובר הגלים , ומיד יצאו לקראתה שוטרים ופקידי הנמל . 697 העולים , שהיו ברובם יוצאי צ'כוסלובקיה , מחוז הסודטים ורומניה — הורדו והושמו במחנה מעצר . „ א ס י מ י — " פ נ ג י ה " " האניה שלאחריה ,, — אסימי" — זכתה גם היא לפירסום עולמי ועוררה סערת רוחות בישוב היהודי בארץ , כי הייתה זו אחת האניות הראשונות שנוםעיה הוחזרו לים אחרי שניתפסו בחופי המולדת . / , אםימי " הייתה אניה קטנה , בת 350 טון , ועל סיפונה מאתיים וארבעים עולים . שיירה זו אורגנה על ידי "מכבי , " "המזרחי" ו"הנוער הציוני" בעזרתו הפעילה של תהומי הוא אברהם זילבר המכונה גדעון , מפקד האצ'יל לשעבר . " אםימי" עזבה את נמל קונסטנצה בימים האחרונים של חודש מרץ 1939 ונתגלתה עד יד חוף קיסריה ביום ה 11 בחודש אפריל . האניה נצטוותה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר