פרק עשרים־ושלושה עליה ג'

עמוד:271

סמכות השלישית הלונדונית נשארת בתוקפה כמקודם . נתקבל פה אחד . בשם שלושת הגורמים ! ח . שורצמן מ . כ . א , קופלוביץ 15 . 6 . 39 פעילי העליה ניגשים במלוא המרץ להכנת המיבצע . בפולין מוקמים מחנות שבהם מרכזים את המועמדים להשתתף במסע זה , והם עוברים אימונים צבאיים מזורזים . במחנות אלה מרכזים גם את הנשק הנרכש בכמויות גדולות . על פעולות אלה מנצח קצין מטה האצ"ל , אהרן חייכמן . בכל חלקי אירופה מנהלים משא ומתן על רכישת אניות גדולות שיתאימו למטרה זו . שלושה אנשים , ובתוכם יצחק ז'רז'בסקי , יוצאים לגדינה ומנהלים משא ומתן על רכישת אנית הנוסעים הפולנית הגדולה "פילסודםקי , " המפליגה בקו קונס טנצה חיפה . לאחר שינויים מסויימים במיבנה הפנימי ניתן יהיה להעלות על סיפונה כעשרת אלפים איש . השלטונות הפולניים דורשים תמורתה ארבעים אלף ליש"ט , בציינם שקיימים עדיין קשיים פוליטיים שיהיה צורך להתגבר עליהם כדי לאפשר את ביצוע העיסקה . בו בזמן עמד ראובן פרנקו בקשרים עם חברה בינלאומית לסחר ולהובלת תבואה , שמנהליה יהודים . בגלל המצב הבינלאומי רצתה החברה למכור את צי האניות שלה , שכלל ארבע ספינות גרר , 18 אניות כשרות להפלגה על הדנובה ו 3 אניות כשרות להפלגה בימים . כולן מניפות את הדגל הבלגי . אנגליה וגרמניה התחרו ביניהן בזמן ההוא ברכישת אניות ושלמו מחירים דמיוניים , אולם בעלי החברה לא רצו להיות צד בהתחרות זו ועל כן הציעו את אניותיהם לפרנקו במחיר שלושים אלף ליש"ט , בידעם את המטרה שלשמה הוא רוצה לקנותן . פעילי העליה עושים מאמצים על אנושיים כדי לגייס את הסכומים העצו מים הדרושים למטרה זו , אך בטרם יעלה הדבר בידם — פרצה מלחמת העולם השניה ושמה לאל את כל התכניות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר