פרק עשרים־ואחד בוקרסט 1939

עמוד:257

פרנקו מנצל את המהלכין שיש לו בחוגים רחבים בארץ מוצאו — בולגריה . מורו לשעבר' פרופסור בובצב , * נותן לו המלצה למיניסטריון החוץ הבולגרי . אחד הפק'ד'ם הגבוהים במ'ניםטריון החוץ הוא חברו של פרנקו לספסל הלימודים . הודות לקשרים אלה מקבל פרנקו דרכון דיפלומטי המאפשר לו לנוע באורח חפשי על פני אירופה . הוא משיג גם תעודות מעבר בולגריות , ליסה פסה , לקבוצות עולים מחוסרי תעודות ששלטונות רומניה מסרבים לתת להם ויזות מעבר . הוא משיג את עזרת שלטונות בולגריה גם בשטח ם אחרים ? שכירת רכבות להעברת עולים , רשיון הפלגה לאניות עולים מנמלים בולגרים וכדומה . באותה תקופה הוברחו יהודים רבים מהונגריה וסלובקיה לרומניה , והוסכם בין פעילי העליה לבין מפקד משטרת בוקרסט כי כל מי שייכנס באורח בלתי חוקי לרומניה וייתפס — ישוחרר תמורת דמי כופר של כמה אלפי ליי . א , לם משהחמיר מצב יהודי סלובקיה התחילו פעילי העליה ב' מחפשים דרכים אחרות להוציאם . הם הצליחו לקשור קשרים עם סגן שר החוץ הסלובקי והסיעוהו לטיול לסופיה . כאן שידלוהו לפתוח במשא ומתן עם ממשלת בולגריה שתסכים להתיר לשיירות יהודי סלובקיה לעבור דרך ארצה , בפיקוח המשטרה . המשא ומתן עמד להסתיים בהצלחה , אלא שהבולגרים דרשו שתבוא פנייה רשמיה של ממשלת סלובקיה וזו לא נטתה לעשות זאת . הרוח החיה בפעולה זו היו ראובן פרנקו וד"ר אימרה קלמן ז » ל . . גם מזכיר נשיאות הצ"ח בלונדון מר י . בן ארי הוא אורח קבוע בבוקרםט . אירע וכתוצאה מן הלחץ שהפעיל השגריר הבריטי , עיכבה ממשלת רומניה על הגבול שיירת נ . סעים שהגיעה מפולין . כל המאמצים לבטל את הגזירה לא נשאו פרי . כאמצעי אחרון , פונה מר בן ארי שנמצא אותה שעה בבוקרסט , לגברת ' לופםקו , אהובת המלך קארול , ומבקש את עזרתה . היא משיבה' שאין היא מוכנה להתערב בדבר כי איננה אסתר המלכה . המצב הוא כמעט לאחר יאוש . והנה מופיע אצל בן ארי במלון יהודי , לבוש בסגנון יהודי מן הישוב הישן ! — אני יודע על הצרות שלכם ובאתי לעזור לכם . — במה תוכל לעזור לנו ? — בעצה . — מהי עצתך ז • פרופסור בובצמ שימש פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה של סופיה' אדם ליבראלי ונשוא פנים שנמנה עם חסידי » אייר » סיה < " התנועה הדוגלת בביטול הגבולות בין עמים ויבשות והרואה באירופה ואסיה יבשת אחת . עם תנועה זו נמנה גם ראש הכנסיה הבולגרית המטרופוליט סטםן' אהד מחסידי אומות העולט' אשר בזמן כיבוש בולגריה על יוי הנאצים הזהיר . את המ , לך בורים ה < 3 שאם יסגיר את היהודים לידי הנאצים תצא נגדו הכנסיה במלחמת חרמה . ואכן , הודות לעמדת הכנסיה וליחס האוהד של האוכלוסיה ניצלו כידוע רוב רובם של יהודי בולגריה מהשמדה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר