פרק תשעה ־עשר "פאריטה"

עמוד:225

ואכן' גלזר מוסר למינאקוליס מכתב התחייבות של נשיאות הצ"דו חתום על ידי מר ברנט ( י . בן ארי ) שבו נאמר : אדון אנטון מ . מינאקוליס מרסיי 1 ביוני 1939 אדוני ' בזה יש לי הכבוד לאשר כי מר אליהו גלזר קיבל את התפקיד לייצג אותנו בצרפת ואנחנו נותנים לו יפוי כוח מלא לפעול בשמנו ולהתחייב על אחריותנו . כפי שהסביר לכם מר גלזר — אנחנו מקבלים על עצמנו את אספקת המזון לנוסעים בזמן הנסיעה וכמו כן אנו אחראים להורדתם ולשלמות האניה . קבל אדוני את ביטוי רגשותינו הנאמנים ' . א . ברנט ( בן ארי ) מזכיר כללי ההסתדרות הציונית החדשה אולם לאחר כמה שבועות בא מינאקוליס בתביעה חדשה . במכתב מיום 17 ביוני 1939 הוא כותב להצ"ח בלונדון : כבוד ההסתדרות הציונית החדשה רחי פינציליי 47 לונדון . נ . וו . ק . 17 ביוני 1939 הנידון ! אניה "פאריטה" — מקודם "בוטה * אדונים , קיבלתי את מכתבכם מהראשון ביוני שמסר לי אדון אליהו ' גלזר . אהיה אסיר תודה לכם אם תאשרו לי , שבמקרה והאניה תכנס למים הטריטוריאליים והיא תתפס ותוחרם תהיו אתם אחראים לערכה של האניה ולכל הנזקים שינבעו מן ההחרמה . אם כי לפי החוזה האניה לא צריכה להכנס למים הטרי טוריאליים' הרי הנםיון של אניות אחרות מוכיח שבתנאים מםויימים אין רב החובל יכול להימנע מלהכנם למים הטריטו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר