פרק שמונה־עשר דאנציג - "אסתיר"

עמוד:207

מחליטים לצאת ללונדון . כשפנה סגל לקונסוליה הבריטית בפאריס בדבר ויזה אנגלית — נתקל בסירוב,- הבריטים כבר ידעו על תפקידו בהוצאת יהודי דאנציג . הוא הודיע איפוא לנשיאות הצ"ח על שליחותם של ד"ר איציק וברנט . וביקש לסייע בידם . הוא עצמו חזר לארץ כדי להכשיר את הקרקע לקליטתם של יהודי דאנציג . אולם גם בלונדון נחלו שליחי קהילת דאנציג אכזבה . נשיאות הצ"ח אמנם הבטיחה את מלוא תמיכתה אולם נציגי הג'וינט ונציגי ועדי העזרה השונים סרבו בתוקף להשתתף בפעולות הצלה הכרוכות בעליה בלתי חוקית לארץ . " הועד למען יהדות גרמניה" נימק את סירובו בכך שדאנציג אינה גרמניה ... מר אברהמס , מנשיאות הצ"ח פונה לרבה הראשי של בריטניה , ד"ר הרץ , הידוע באהדתו לעליה בי , ומבקש ממנו להשפיע על לורד הרברט םמואל , אחד מחברי הנהלתו של ועד זה , שיאות לסייע גם להצלת יהודי דאנציג . הרב הרץ מספר ללורד סמואל כי בראש וראשונה עומדים להוציא את הילדים מדאנציג ולהביאם באורח בלתי חוקי לארץ ישראל , והוא מבקש ממנו הענקה כספית לשכירת אני ה מתאימה לצורך זה . סמואל יוצא מגדרו ומכריז , כי זוהי תכנית שגעונית . למטרות מעין אלו לא יתן הועד שום כספים . זוהי תשובתו הסופית והמוחלטת . ובינתיים חולפים ימים . כל הנסיונות להשיג כספים ממקורות אחרים עולים בתוהו והמצב בדאנציג מחמיר והולך . השיירה הראשונה כבר מאורגנת ומוכנה ליציאה וגם השלטונות לוחצים . ברצונם לראות בתזוזת העניין , כדי להיווכח אם הוא רציני ואם כדאיות ההקלות שהם מוכנים להעניק למבצע היציאה . ו \ אברהמס וחבריו חוזרים לד"ר הרץ ואומרים . המצב המור . הזמן דוחק . אם ה"ועד למען יהדות גרמניה" לא יקציב סכום הראוי לשמו — נביא את ילדי דאנציג באורח בלתי ליגאלי ללונדון ונושיבם באמצע אחד הרחובות הראשיים של העיר . אנא . מסור על כך להרברט סמואל . סמואל רוגז בריתחה ומאיים גם הוא : אם תכנית שגעונית זו תבוצע — ימסור את מבצעיה לידי המשטרה . אולם םמואל מבין כי אנשי עליה בי בודאי לא יירתעו מאיומיו . מתחיל משא ומתן בין הצדדים ולבסוף מקציב ה"ועד" סכום ניכר למטרה הנדרשת . היחידי שבא מרצונו הטוב והציע עזרה כספית בגובה של 20—30 ליש"ט לנפש , היה ראש המיסיונרים הסקוטיים בלונדון . אולם תנאי אחד בפיו : הוא מבקש רשימה של שמות כל הילדים שיועלו לארץ בכסף שיקציב . מאחר שהיה ידוע כי מיסיונרים מכת זו פועלים גם בארץ , לא נתקבל תנאי זה , וגם הכסף לא נתקבל . לאחר משא ומתן נוסף הסכים לבסוף גם הג'וינט לתרום את תרומתו להצלת יהודי דאנציג .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר