פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:196

— אין לנו צורך בעזרה . אמרו לנו רק באיזה כיוון ללכת . — הסתכל הנה . זהו כפר ויתקין . תוך כדי כך מגיע . ת הסירות הראשונות . האנשים נצטוו לקפוץ המימה בעודן רחוקות מן החוף . הם מהססים , אך חזקה עליהם הפקודה . הם קופצים והסירות חוזרות מיד . האנשים העומדים במים עד למתניהם מסתדרים בשורה ערפית והולכים לחוף , ומשמרות מיוחדים משגיחים על השורה המתמשכת , לבל יאבד איש . בשעה ארבע ושלושים לפנות בוקר הושלם מבצע ההורדה . הסירות הוחזרו לספינה , ובלאס שחזר עמם מורה לרב החובל לחזור ללב ים אל "קאטינא , " כדי לקבל את 176 העולים שנשארו עדיין באניה ולהורידם בלילה הבא ולסיים ב . ת את מסע הנדודים האומלל הזה . ברם , עלה בגורלו של בלאס ואנשיו להמשיך בנדודים , ועוד יסופר בהם באחד הפרקים הבא ם . פאול מוביל את אנשיו לעבר כפר ויתקין . מופיע כ . בלווית מספר אנשים ועוצר בעדם . כ . טוען שהאצ"ל חייב להם , להגנה , כסף עבור . הורדות קודמות ואינו משלם , גם בעד הורדה זו בחוף שלהם הוא דורש תשלום . פאול טוען , שאינו מ , כן לשלם חובות של האצ"ל שאינם ידועים לו ושאינו מוכן לשלם להגנה בעד הורדה זו כיוון שהיא לא השתתפה בה , ובכלל אין לו כסף . כ . מאיים . אם אין כסף — הריהו דורש התחייבות בכתב , והוא כבר ידאג שההתחייבות תפרע . פאול מסרב בתוקף ופוקד על אנשיו להמשיך בדרכם . אנשי כפר ויתקין קיבלו את העולים בחמימות רבה . בכל בית ובבל משפחה קיבלו עולה או מספר עולים , רחצום האכילום ומסרו להם את מיטותיהם — והעולים לבם גואה מרוב אושר . היה זה מוצאי חג הפסח והנה זכו עוד לטעום טעם המצות לאחר שזכו ליציאת מצרים חדשה ... עם בוקר נצטוו העולים להתרכז בבית האריזה שבפרדס . לכאן הגיעו כמה אנשים עם תיקים שהודיעו כי יערכו ריש , ם , לאן ברצון כל אהד מן העולים להגיע ויעבירום למקומות אלה . אדם אחד , שהציג עצמו כאיש ההגנה , עבר על פני קבוצות העולים ואמר להם כי אנשים בלתי אחראיים מארגנים שיירות עולים ולוקחים את כספם ואילו ה"הסתדרות" באה להצילם . אחרי זה עברו הע . ל ם ליד שולחן ששם רשמו בטפסים מיוחדים את שם העולה , משלוח ידו , מפלגתו , מקום מוצאו ועוד פרטים שונים . על לב הבית"רים והצה"רים דברו לעזוב את מפלגתם ולהצטרף ל , ' הסתדרות . " אולם הבית"רים הכריזו שברצונם להגיע לפלוגת בית"ר בנתניה — והם נצטוו להתרכז לחוד . כעבור זמן מח הגיעו א טובוסים שבהם הוסעו העולים פרט לבית"רים . הבית"רים החלו לשאול מה יהיה בגורלם — ולא נענו . אחדים רצו לעזוב את בית האריזה , אך משמר שהופקד עליהם עכב בעדם . בין כה וכה שמו לב שמפקדם ד"ר פאול איננו עמהם . כאשר סירב פאול לחתום על ההתחייבות בדבר תשלום דמי ההורדה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר