פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:178

פגישה עם "ג י סו * בתחילת חודש פברואר 1939 הוזמן יצחק ז'רז'בםקי למטה אצ"ל בתל אביב ונצטווה על ידי אברהם שטרן יאיר לצאת מיד בדרך האוויר לורשה . שם יפגוש את דוד רזיאל , וממנו יקבל פרטים על התפקיד שיוטל עליו בעניני העליה . את רזיאל פוגש ז'רזיבסקי במלון "אנגלסקי" בורשה . חדרו במלון משמש גם משרד האצי'ל בפולין . רזיאל מטיל עליו להיות האחראי מטעם האצ"ל לרכישת האניות וסידור ההפלגות , העלאת הנוסעים , קשר עם הארץ ותיאום תאריכי ההורדה . בעוד שעתיים , אומר רזיאל , יוצאת הרכבת לבוקרסט ועליו לנסוע ברכבת זו . בב . קרסט מתייצב יצחק ז'רז'בסקי לפני כצנלסון המכונה באותו זמן גוסטב כהן . כצנלםון שוכב חולה בחדרו במלון וז'רז'בסקי מופיע בפניו כמלאך הגואל : למחרת היום צריכה להפליג מנמל קונסטנצה האניה "ג'פו" ובה 750 עולים . עדיין לא הושלמו ההכנות ועקב מחלתו נבצר ממנו להיות במקום ולטפל בענינים הטעונים סידור . בעוד שעה יוצאת הרכבת לקונסטנצה , ועל יצחק למהר ולצאת ברכבת זו כדי שיספיק להשלים את ההכנות . כיוון שהשעה דוחקת אין להרבות כעת מלים על עניני העליה בכלל ועל תפקידו של יצחק בפרט . זאת יעשו לאחר הפלגת "גיפו . " זאת היא הפלגתה השניה של "ג'פו" לארץ . בפעם הראשונה הפליגה מקונסטנצה בחמישה בדצמבר , 1938 כשעל סיפונה 734 עולים , כמחציתם בית"רים מאוסטריה , רומניה ופולין , וגם מאה יהודים שהגיעו לנמל ישר ממחנה ריכוז בדכאו , לאחר שהגיסטפו הסכימה לשחררם רק בתנאי שיעלו מיד לאניה . שיירה זו הגיעה לארץ ללא תקלות . האנשים הורדו בחוף נתניה והאניה חזרה בשלום לקונסטנצה . עתה , לפני ההפלגה השניה , העלו בעלי האניה תביעות חדשות שגרמו קשיים בלתי צפויים ועיכבו את ההפלגה . כצנלסון מוסר לז'רזיבסקי כי יש לשלם עוד סכום כסף מסויים לבעלי האניה , ומזהירו שבעלי האניה וע בדיה הם פיראטים מובהקים , העלולים להפתיעו על כל צעד ושעל בסחיטת כספים , בניפוח החשבונות , בהפרזת מספר הנוסעים ( התשלום הוא לפי ראש ) וכיוצא באלה תביעות שאין לנחשם מראש . שומה עליו להיזהר מאוד בכל מעשיו והליכותיו . אלה הן כל הידיעות שיש ליצחק על שליחותו . ברוד לו כי תפקיד קשה מצפה לו . ברכבת לקונסטנצה גומלת בלבו ההחלטה . הוא לא ישלם לבעל האניה את הכסף לפני שיעלו הנוסעים על האניה , כמקובל . הוא ישתלט עוד קודם לבן על האניה , כדי שיובל לבקר בדיוק את מספר העולים , ובעל האניה לא יצליח לרמותו ולסחוט ממנו תשלום מיותר תוך איום בביטול החוזה , כפי שקרה לא אחת . בהגיעו לקונסטנצה מוצא יצחק את האניה כשהיא עוגנת בנמל . הוא בוחר

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר