פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:172

וכן בריקנר ר . חולה , שמצם מחמיר והולך . מקווים שעוד יצליחו להביאו ארצה . בסך הכל יורדים ל , / ארטימיסיה" 237 אנשים , והיא מפליגה לחופי הארץ . הוסכם כי "קאטינא * תחכה בסביבה זו לשובה כדי להעביר אליה נוסעים נוספים . בדרך מת בריקנר . הנוסעים הדתיים מטפלים בקבורתו ו עוטפים את הגויה בברזנט , קושרים אליה משקלות , משכיבים אותה על קרש הקשור לחרטום האניה , אומרים קדיש ומורידים את הגויה לים , כשכל הנוסעים נצבים דום ובעיניהם נוצצות דמעות . כמקובל מקיפה הספינה את מקום הקבורה וממשיכה בדרכה . מקום ההורדה הוא הפעם חוף הרצליה . שם מחכים לספינה אברהם שטרן יאיר וקבוצת אנשי נתניה . ההורדה מבוצעת לפי הסדר הידוע ; איתות מ [ החוף , הורדת סירות , החוליות המקבלות את הבאים — כדת וכדין . תוך זמן קצר מבוצעת ההורדה . נשארה הסירה האחרונה ובתוכה 17 העולים האחרונים . לפתע מופיעה סירת משמר החופים הפותחת באש מכונת יריה על האניה . ובטרם יספיקו להתאושש מן התדהמה עולים על סיפון "ארטימיםיה" שוטרים מזוינים ואוסרים את הצוות . בעת חיפוש בספינה הם מוצאים גם את דרכונו של קלפוס — שירד לחוף כשהוא לבוש בגד רחצה , כדי לסייע בהורדה — ומעתה הוא מבוקש על ידי המשטרה . חוליות שוטרים שניה תופסת את הסירה ואוסרת את 17 העולים . האנשים אשר בחוף מצליחים להימלט עם העולים . רובם פוזרו בפרדסי הסביבה וחלק מהם הובא לאחד הקיבוצים שבסביבה . כאשר באו למחרת היום להוציא את העולים — סירבו אנשי הקיבוץ לשחררם . התחיל משא ומתן ממושך ומיגע . לבסוף . לאחר שידולים ואיומים , שחררו אנשי הקיבוץ את העולים . לאחר מקרה זה התחילו אנשי ה"הגנד " . לעקוב אחרי המורידים וכתוצאה מכך הוצאה הרצליה ממפת ההורדה . ב 22 לחודש מרץ הובאו בפני שופט בריטי בחיפה 17 העולים , 11 אנשי הצוות ורב החובל . הם הואשמו בכניסה בלתי ליגאלית לארץ ובהושטת עזרה לבלתי ליגאליים לעלות לחופי הארץ . אחד העולים תיאר בפני השופט את מצב היהודים בארצות השלטון הנאצי ואת טלטוליהם המרובים בלב ים עד הגיעם לחופי הארץ . הוא ניסה לברוח מאוסטריה , סיפר הבחור , אך נתפס ליד הגבול ונאסר . הוא הצליח להערים על שומריו , חצה את הגבול הצ'כי ומשם עבר לרומניה . ואחרי תלאות רבות הגיע לארץ . הסניגור ביקש מן השופט להתחשב בהודאת הנאשמים ובסבל הגופני והנפשי שעבר עליהם וכן בעובדה שעד למשפט כבר ישבו ששה שבועות בבית הסוהר . הוא ביקש לא להמליץ על גירושם מן הארץ . פסק דינו של השופט : שלושת חודשי מעצר והמלצה לגירוש מן הארץ .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר