פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:154

יש הדורשים , וגם בזה כצנלםון הוא מן הקיצונים , שהאנשים העוסקים בעליה יהיו מובחרים וסמל היושר ונקיון כפיים . כל מי שיושרו מתחיל להיות מפוקפק ומה עוד שהוא נכשל בעניני ממון — צריך לסלקו ולדון אותו בכל חומר הדין . ויש אומרים , שבתנאי העבודה הקשים ובמאמצים העל אנושיים שהאנשים משקיעים בפעולה , במתח הנפשי הגבוה שבנםיעות בלתי פוסקות במשא ומתן מייגע ובסכנה המתמדת האורבת להם , אין זה נורא אם מישהו מרשה לעצמו קצת יותר מדי . אנשים העומדים במגע מתמיד עם מבריחים מקצועיים , ושומה עליהם לעסוק במעשי הערמה ומת ? שוחד לנציגי ממשלות , לשתות עמם לשכרה ולבלות עמם במועדוני לילה וכדומה — אנשים כאלה , עלולים להכשל , עקב אורח חיים זה ולא מתוך כוונות זדוניות ועל כן צריך להקל במקרים כגון אלה . ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי ראה בעליה ב' אמצעי לחץ פוליטי אדיר , שנועד לקעקע את הגבלות העליה ואת המשטר האנטי ציוני בארץ ישראל . הוא ביקש להכניס לארץ בזמן קצר ביותר , תוך שנה , לפחות כמאה אלף יהודים ואז להעמיד בפני בריטניה את השאלה — ומה הלאה ? בהשקפה זו תמכו גם קולונל יאשיהו ווג'בוד והקולונל פטרסון . אישים אחרים שחתמו במפעל עליה בי , כגון הפרופסור יהודה , הרב הראשי לבריטניה ד"ר הרץ ועוד — ראו בה בעיקר מפעל הומניטרי . ראש בית"ר היה גם בין המקלים בענין ממונות . הוא טען , שמפעל הבנוי מיסודו על הברחה ועיםקות בלתי ליגאליות , אינו יכול להתנהל ללא עזרת מבריחים מקצועיים ונוכלים למיניהם . לא היה איכפת לו שהרוויח מישהו סכומים אלה או אחרים — העיקר שהעבודה תיעשה כהלכה . // באודסה הכל היו גונבים , " היה נוהג לענות למי שהשמיע קובלנות בענין זה . אם כי כל הגורמים היו מאוחדים בהכרת ערך הפעולה כמיבצע הצלה , גרמו ויכוחים אלה לעתים להחרפת יחסים , שהיה בה כדי לפגוע ביעילות העבודה תיבוטינסקי נאלץ להפעיל מדי פעם את מלוא השפעתו כדי ליישר את ההידורים וליישב סיכסוכים . כך גמלה ההכרה בדבר הצורך ברשות עליונה מקובלת על כל הגורמים שתנהל את העליה בי ותתאם את כל הפעולות . ד'סכם ערי זיבוטינסקי — הלל קוק כאשר הגיע ערי ז'בוטינסקי בסתיו 1938 לורשה , כדי לעמוד בראש הלשכה הבית"רית , נועד עם נציג האצ"ל , הלל קוק , ושניהם עיבדו הצעת הסכם להסדרת עניני עליה ב . ' וזה נוסח ההצעה ! " הצעה ליצירת מרכז לעליה לאומית המרכז יטפל בעליה לאומית לכל צורותיה ( כולל סרטיפיקטים ועוד ) של חברי התנועה ואנשים מחוצה לה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר