פרק חמשה־עשר לונדון 1938

עמוד:149

בחדשי הקיץ ' של שנת 1938 קמו מספר ועדים למען פליטי גרמניה ואוסטריה . אחד מהם הוא "הועד למען יהדות גרמניה / ' שנוסד בלונדון ובראשו לורד הרברט סמואל ופרופסור גורמן בנטביץ . ' נשיאות הצ"ח פונה לועד זה בבקשת עזרה כספית למען העליה ב . ' היא נתקלת בסירוב מתוך נימוק — ש"נשיאות הועד מתנגדת בתוקף לכל הגירה בלתי מסודרת והמאורגנת ללא נוחיות בשביל העולים 1 <» . " jro : \ יכזל בשום אופן לעודד עליה בלתי חוקית לפלסטינה — . " כותב מזכיר הקשר של הועד מר מ . סטפאני לנשיאות הצ"ח , בחודש יולי . 1938 לרשות ועד זה עומדים סכומי כסף גדולים , שנצטברו מתרומות רבות , אולם כל פעולתו מתבטאת בתמיכה חומרית מצומצמת לפליטים , אין הועד דואג למען הצלת היהודים מן התופת הנאצי , ואין הוא מחפש פתרון של קבע לפליטים . אגב , פרופסור יהודה מעיד כי , הראשון אשר הסב את תשומת לב הממשלה הבריטית לכך , שיהודי אוסטריה מועברים לארץ באורח בלתי חוקי , היה הפרופסור נורמן בנטביץ / בבקשו מן הממשלה לנקוט אמצעים נמרצים נגד העליה בי . נוסף על ה"ועד למען יהדות גרמניה" פועלים עוד ועדים ומוסדות שונים המתיימרים להגיש עזרה לקדבנות הרדיפות בגרמניה ואוסטריה , אך אין פעולותיהם חורגות ממסגרת פילנטרופית . על הממדים המצומצמים של פעולת סיוע זו ניתן לעמוד מקטע של דין וחשבון על פליטי גרמניה ואוסטריה שהוגש לקונגרס האיגודים המקצועיים בבריטניה , שנתכנס בבלקפול בספטמבר . 1938

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר