פרק חמשה־עשר לונדון 1938

עמוד:148

פרק חמשה-עשר לונדון 1938 מרכז העצבים של מבצע עליה בי היה בלונדון , מקום מושבם של נשיאות הצ"ח ושלטון בית"ר . כל ההכרעות בענינים רעיוניים ופרינציפיוניים וכן בענינים מעשיים שחרגו ממסגרת מקומית והיו בעלי אופי כללי— נעשו בלונדון . כאן הגיעו לבירור הםיכסוכים שנתגלעו בין פעילי העליה או המוסדות המעונינים השונים ! כאן נידונו פניות סניפי בית"ר , הגיעו גם קריאות מארצות אירופה השונות , שסברו כי נתקפחו במספר המקומות בשיירה זו או אחרת , וכיוצא באלה . הממונה על עניני עליה ב' מטעם הנשיאות היה המהנדס שלמה יעקבי — מיזוג של משכיל ואיש מעשה , הוא הרוח החיה בכל המפעל וכל מרצו ואונו ממורים להצלחתו . הוא נע ונד על פני כל אירופה . דומה , שבעת ובעונה אחת אתה יכול לפגשו בלונדון ובפריס , בורשה ובבוקרשט , בפראג ובציריד — ובכל מקום אחר שעניני העליה דורשים זאת . הוא מגייס את דעת הקהל , קונה את לבם של אישים שונים בעלי השפעה , מבני ברית ושאינם בגי ברית ורוכש את עזרתם ותמיכתם בעליה בי , הוא נפגש עם נציגי ממשלות , עם נציגי ועדי פליטים שונים , הוא מגיים כספים וכדומה . הפעולה הציבורית למען עליה בי היא כעת במלוא תנופתה . כל חברי הנשיאות ועובדיה כל קציני השלטון — כולם מגוייםים למען פעולה זו . עם החמרת מצב היהודים במרכז אירופה גובר לחץ ההמונים על משרדי העליה ומן ההכרח להרחיב את ממדי ההצלה . אולם לשם כד דרושים אמצעים רבים והכסף מאין ימצא ? נשיאות הצ"ח בלונדון מיסדת את "בנק העליה / ' ראשי התנועה פונים אל כל סניפי התנועה ברחבי תבל , לאישים ומוסדות שונים בבקשם עזרה ותמיכה . בין הנענים : הרב הראשי לבריטניה הרב הרץ , פרופסור יהודה והלוחמים הגדולים למען הענין היהודי וידידי עמנו הדגולים , קולונל יאשיהו ווגיבוד וקולנל פטרסון . אולם אין מפעל כספי זה מצליח לגייס את הסכומים העצומים הדרושים למימון פעולות עליה גדולות בהתאם לצורך , כי נגדו מתייצבת ההסתדרות הציונית ! כל מנגנונה העצום ושופרות התעמולה שלה נחלצים למערכה נגד ה"בנק / ' כשם שיצאו במערכה נגד העליה הבלתי חוקית עצמה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר