פרק ארבעה־עשר פראג 1938

עמוד:146

הרישום צריך להסב את תשומת לבו של המועמד , שעליו להיות מוכן להכניס את כל הסכום החל מה 13 בחודש דצמבר — ברגע שידרש לעשות זאת . בהתקבל הקבלה המאשרת שהמועמד העביר את התשלום , ייחשב מועמד זד , כמאושר באופן סופי . במקרה שהמועמד אינו מעביר קבלה כנ"ל — הוא מוצא מן הרשימה . המחיר הוא לבית"רים ולחיילים ( הכוונה לברית החייל ) ארבעת אלפים קרונים צ'כיים . לכל היתר 450 c — קרונים צ'כי ם . ישנה אפשרות של התיקרות כל שהיא . לאחר אישורו הסופי של המועמד — יוסבר לו תוכן "עשרת הדיברות '' והוא מקבל רשימת החפצים שמותר לו לקחת עמו . אם המועמד רוצה לקחת עמו איזה שהם דברי ערך או רכוש כל שהוא , עליו להעביר את פירוט הדברים למשרד הראשי , כדי שאפשר יהיה לדאוג לרשיון מהבנק הממלכתי להוצאת הרכוש מן הארץ . המועמדים לעליה מאושרים כל אחד באורח אינדיבידואלי . בשום אופן לא יאושרו רשימות קולקטיביות , לא של בית"רים , לא של ברית החייל ולא חברי ארגונים אחרים . אנו אוסרים באופן מוחלט על ארגונים מקומיים או של אנשים בודדים לקבל מן המועמד לעליה תשלום כלשהו בעד הסידורים הקשורים בהכנת הרשימות או סידורים אחרים הקשורים בעליה . ארגונים שלא ינהגו בהתאם לנ"ל יוצאו מן השיירה באופן מוחלט . בודדים הרוצים לזכות ברווחים בקשר לעליה — יועמדו למשפט . מפקד הקן , או נציג הצ"ח או נציג קרן תל חי שיעסקו בפעולה זו חייבים לעמוד בקשר מתמיד ובלתי פוסק עם המשרד הראשי . אינפורמציה נוספת בעל פה אפשר לקבל גם אצל המוסמך על ידינו לשם כך : י . ציטרון , בראטילבא רח' ז'לז'ניצרסקא 8 ובמשרדנו בברין רה' קולישטה . 17 כמועמדים לעליה באים בחשבון גברים ונשים יהודים שאינם למטה מגיל 16 ולא מעל גיל . 35 רביזיוניסטים , בית"רים וחיילים עד גיל . 40 אין ניתנות כל הנחות במחירים . בית"רים ורביזיוניסטים שאין ידם משגת לשלם את התשלום או רק חלק ממנו — יכולים לפנות בבקשה בכתב למשרד הראשי . כל היתר צריכים לפנות לעזרה לועדי הקהילות או למוסדות אחרים . כל דרכון בעל תוקף , מקומי ומארצות אחרות — הוא טוב . באין למועמד דרכון — עליו לפנות למשרד הראשי שידאג לסידור דרכון עבורו . הנסיעה היא קשה . התנאים אינם נוחים ואין אנו מקבלים על עצמנו אחריות איזו שהיא . אנו רק יודעים שכל השיירות שיצאו עד היום הגיעי כולן בהצלחה והנסיון שרכשנו יביא תועלת לשיירות הבאות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר