פרק שנים־עשר אניה אחר אניה

עמוד:135

עולים . "ג'פו" קיבלה הוראה לפגוש את שמואל טגנסקי במקום המיועד לעגינתה של "ארט'מיסיה . " ידי שמואל מלאות עבודה . כל לילה , או כל לילה שני , כמוסכם עם אנשי נתניה — הוא מפליג עם "ארטימיסיה" לחופי הארץ כשעל סיפונה ממאתיים עד שלוש מאות עולים , וכל לילה ידי אנשי נתניה מלא , ת עבודה . הדבר נמשך עד סוף חודש דצמבר . במשך קרוב לחודשיים נכנסו ארצה בדרך זו למעלה מאלפיים עולים . חלק גדול מהם ניצולי התופת הנאצי באוסטריה . בגמר הורדת כל העולים — נותן דוד רויאל לשמואל טגנםקי ח -,פשה קצרה כדי להסדיר את ענין הדרכון . שמואל חוזר ב"ארטימים ה" לאתונה . ראשית דרכו לחברת האניות . הוא מבקש מבעל החברה להחליף את רב החובל בשל התנהגותו הפרועה . בקשתו מתמלאת . וכעת לענין הדרכון . שמואל יודע שאסור לו לפנות לקונסול הבריטי ולדרוש ממנו את דרכונו הנמצא בידיו . הוא מתקשר על כן עם ערי ז'בוטינסקי , הנמצא ב ; מן ההוא בקונסטנצה , ועם הלל קוק , המכונה אז איתן , בורשה 1 מבקש מהם לסדר לו דרכון חדש . ערי מטלגרף : בימים הקרובים יגיע אליך אברהם סטבסקי והוא יסדר את הדבר . ואמנם , כעבור ימים מספר מופיע םטבסקי במלונו . עוד הם מדברים נכנס בלש ושואל על אחד בשם הררי ( לטגנסקי שני כינויים : הררי וג'ון . ( לפי הצילום שבידו הוא מכיר בטגנסקי את הררי . הוא מבקש ממנו להלוות אליו למשטרה , שם הוא נחקר ארוכות על מעשיו באתונה ועל עניני העליה הבלתי ליגאלית . בתחילה הוא טוען להד"ם , הוא בא הנה לטיול , לבלות את חופשתו . ברם המשטרה קוראת לפניו את כל סדר מסעותיו בחודשיים האחרונים , והוא נכלא . סטבסקי שנלווה אליו בדרכו למשטרה — חוזר למחרת היום למשטרה בלוויית בא כוה חברת האניות . תמורת שוחד מסכימים לשחררו מן הכלא , אבל בתנאי שבחדרו במלון ילון גם בלש ושיתחייב להתייצב כל יום במשטרה . סטבסקי לוקח עמו צילומים של שמואל ומבטיח לשלוח לו דרכון מפולין . למחרת היום הוא מופיע במשטרה להתייצב . עוד הוא פונה כה וכר , והנה נפתחת הדלת ומוכנס אסיר חדש ! נתן קלפוס . שניהם נדהמים מן הפגישה הבלתי צפויה וכבר הם רוצים ללחוץ איש את ידי רעהו , אולם שניהם כאחד נרתעים . אל להם לגלות שהם מכירים זה את זה . הדבר עשוי לסבך אותם . הם מתנכרים איפוא איש לרעהו . , ז ל פא '' באחד מימי דצמבר , 1938 נקרא נתן קלפוס להתייצב בפני מפקד הארגון דוד רזיאל . לאחר שיחה ממושכת בעניני הארגון והעליה ב' — מורה לו דוד לצאת לחוץ לארץ ולהיות מלווה אניות עולים . תוך ימים מספר הוא מסדר לעצמו את כל הניירות הדרושים ויוצא בדרך האוויר לורשה . לפני עלותו למטוס

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר