פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:116

הכשרות מסתדר . הם מקבלים רשות מן הגרמנים לבוא אל האיכרים עם כלים משלהם , שבהם חולבים האיכרים את פרותיהם בנוכחותם , הוקם מטבח מיוחד למענם וניתן להם לנהל את אורח חייהם כרצונם . הם היו עורכים את תפילותיהם , עטופי טליתות ותפילין' מתחת לכיפת השמים ואיכרי הכפר היו עומדים מרחוק ומסתכלים בחזיון מוזר ומופלא זה . הדי זמירותיהם התגלגלו על פני ההרים ועד לשמים הגיעו ... מי יודע דרכי ההשגחה . אולי בזכותם יזכו כל אנשי השיירה להינצל ? ולשבחם עוד ייאמר כי לא גרמו שום טירדות יתירות . לעולם לא התאוננו על מר גורלם' לא פנו בדרישות מיוחדות ולא הביעו מורת רוח על דבר זה או אחר . בורגנלאנד היא מחוז חקלאי בגבולה המזרחי של אוסטריה . שטחה 1532 מילין מרובעים , מספר התושבים 300 . 000 איש . מחוז זה היה במשך מאות בשנים נושא למריבות בין אוסטריה להונגריה , ומפעם לפעם עבר מרשות לרשות . בסוף 1921 נערך פלביםציט שהכריע לטובת אוסטריה . בסביבה מספר עיירות ובהן קהילות יהודיות אשר רוח הזמן החדש לא חדר לתוכן . היהודים ניהלו אורח חיים מסורתי ואדיקותם הדתית הגיעה לקיצוניות מופרזת . בבוא הנאצים לאוסטריה היו יהודי בורגנלאנד הקרבנות הראשונים . כבר באותו לילה ראשון התנפלו עליהם תושבי המקום המאדיארו אוסטרים וערכו בהם פרעות אכזריות . כמה מאות יהודים הצליחו לברוח ולהגיע לוינה , וחלק מהם נמצא כעת בשיירת ארנולדשטיין . בינתיים נודע בוינה שהשיירה נשארה תקועה על הגבול . המעונינים בדבר הפיצו שמועות , שהנה נכשלה העליה הרביזיוניסטית לחלוטין . כן ידעו לספר שכל אנשי השיירה אסורים בידי הגיםטפו והם נמצאים במחנה שבו שורר משטר של מחנה ריכוז . ולילה אחד הופיעה בארנולדשטיין משלחת של אנשי קהילת וינה , משמר המחנה לא הירשה להם להכנס , הם ביקשו לראות את האלר . המשלחת טענה שבאה לעזור לאנשים וביקשה שיחזרו לוינה , משם יש להם דרך לשלוח את האנשים לארץ . — במה אתם יכולים לעזור ומה אתם יכולים לעשות ועדיין לא עשינו ז רק אם תביאו פקודה מן הגיםטפו נחזור . חברי המשלחת החלו לסגת מתקיפותם ובטחונם העצמי . בעצם לא לשם כך באו , מטרת בואם היא לבקש על נפש האנשים , שלא ינהגו בהם באכזריות כזאת כפי שנוהגים ... המשלחת נתבקשה לעזוב את המחנה . האלר פונה שוב לאיטלקים . הם מבקשים להזדיין בסבלנות , מוסוליגי נמצא כעת במסע תעמולה על פני איטליה ועד שובו לרומא אין לעשות דבר .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר