פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:112

באותם הימים שוב גובר הטרור הנאצי . הנאצים עוברים מבית לבית , מוציאים אנשים מן המיטות ומובילים אותם לכיוון בלתי ידוע , מעשי זוועה מסמרי שערות מתרחשים בכל רחוב ובכל בית . בין העצורים גם דויטש , בחדרו חבויים חצי מיליון מרקים — הכסף לתשלום בשביל הרכבת ולקניית מצרכי מזון . לו היו מוצאים את הכסף ומחרימים אותו היה הדבר גורם תקלות חמורות . אולם גם כעת , כשדויטש במאסר , כיצד להגיע לכסף ? ד"ר שי מגיע לביתו של דויטש , שובר את מנעול חדרו , שנסגר ונחתם על ידי הנאצים , מוציא את הכסף ומוסרו לוילי פרל . פרל ממהר לועד הקהילה ומבקש להפקיד את הכסף לשמירה בידי ד"ר לוינהרץ יושב ראש הועד , אולם זח מסרב לקבלו . פרל זורק לעומתי את הכסף ומסתלק ברוגז רב . אחד הבחורים שנאסר באותו יום על ידי הנאצים נשאל לדרכונו , הבחור עונה שהדרכון נמצא בידי פרל . הנאצ ם אוסרים את פרל ושואלים אותו לפשר הדבר , פרל עונה בחוצפה , שברשותו עוד חמש מאות דרכונים . — היכן נמצאים הדרכונים ? — זה לא ענינכם — . עונה פרל . כשנודע דבר מאסרם להאלר עדיין לא ידע אם גם הכסף ה . חרם או לא . מהר בבוקר צריך לשלם בעד הרכבת ומה יעשה כעת ? באין הכסף לא תוכל השיירה לצאת במועד וכל האנשים צפויים למאסר . הוא מטלפן לגיסטפו ומבקש לשחרר את דויטש ואת פרל . — יהודי מזוהם שכמותך , מה לך כי תתערב בענינינו . עוד מעט ונבוא לאסור גם אותך . הגולל נסתם . בראש וראשונה צריך לסלק מן המשרד את האנשים וכל אשר בו . הוא מבקש מהאנשים שהתקהלו בתור על יד המשרד כדי להירשם לעליה , כדרכם יום יום , להסתלקם מן המקום , כי עוד מעט תבוא הגיסטפו וכולם ייאסרו . אולם איש אינו זז ממקומו . הוא יושב יחידי בכל האולמות הריקים והמיותמים ומצפה לגורלו . כל מכונית העוברת — נדמה לו ש , ' . זוהי" והזמן זוחל בעצלתיים . לפתע , כעבור שעה ומחצית השעה , צלצול בטלפון . — האתת הוא זה שדברת אתנו ן — כן . — מה שם שני הבחורים שלך והיכן הם נמצאים — ? שמם בך וכך . אני סבור שהם עדיין במפקדת המשטרה . — תבוא מיד הנה , תקח את האישור ותלך לשחרר את שני הפושעים שלך ! האלר ממהר לבנין הגיסטפו . על יד הבנין מאות מכוניות ירוקות של הגיםטפו , כנראה שוב מכינים שיירה אל הבלתי נודע .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר