פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:109

כל אחד היה מוכן לתת כל מה שברשותו ובלבד לזכות ולהרשם בין היוצאים . היו רבים שביקשו להגר לכל ארץ שהיא פרט לארץ ישראל' ואלו נתאכזבו כשנאמר להם שאין המשרד עוסק בכך . אנשי המשרד עבדו יומם ולילה כשהם נתונים בין לחץ ההמונים לבין אפשרויותיהם המוגבלות . ואלו שברשותם האמצעים אינם מוכנים לתת את ידם ל"מעשי רמאות" כאלה . ככל שכבדה יד הנאצים על היהודים , ככל שרבו הפגיעות ומעשי הטירור , המאסרים וההחרמות , העינויים והגירוש — כן הקשו אנשי המוסדות את ערפם בטענה , שאלה "הפוחזים והריקים ומחוסרי האחריות" נותנים את ידם לגירוש היהודים על ידי הנאצים ומחבלים בעליה הליגאלית במידה וזו ישנה או תהיה . ליהודי וינה הגיעו זמנים קשים ביותר ! החלו מאסרים המוניים וחטיפות ברחובות ובבתים , את החטופים היו מוציאים לכיוון בלתי ידוע או מעבידים בפרך תוך עינויים והתעללויות , היו מוציאים יהודים מבתי הכנסת כשהם עטופ ם בטליתות ומאלצים אותם לערוך ריק . דים פומביים , ועוד מעשי זוועות לרוב , לפי המתכונת הנאצית הידועה . רבו מקרי ההתאבדויות , רבו המחפשים דרכי הצלה ממשיים ומדומים — ובכל בית תאניה ואניה . בעוד אנשי המשרד בשטובנרינג עוסקים בהכנת שיירה חדשה — הגיע לוינה מר משה שפירא , מנהל המשרדים הארצישראליים של הסוכנות , ( היום שר הדתות ) ובאמתחתו ששים סרטיפיקטים עבור כל יהודי אוסטריה ( מספרם מאתיים אלף בקירוב ... ( בכבודו ובעצמו בא לחלק אותם . הסרטיפיקטים חולקו לעסקנים ציוניים ותיקים ולנוער חלוצי . מפקדי בית"ר שיגרו אגרת למשרד הארצישראלי וביקשו את חלקם . התשובה היתה קצרה וברורה — סירוב . רק לאחר שמשלחת בית"רים ביקרה במשרד הארצישראלי והודיעה בתוקף שבית"ר לא תוותר על חלקה , החל משא ומתן ממושך שנסתיים בהסכם אשר הניח את דעת שני הצדדים . בינתיים הוציאו הנאצים צו שכל תושבי אוסטריה חייבים להחליף את הדרכונים שלהם . מעתה יהיו להם דרכונים גרמניים . דבר זה פוגע קשות ביהודים . כעת תקשה פי כמה קבלת אשרות הגירה או אשרות מעבר . מעטות הן כעת הארצות בעולם המוכנות לקלוט מהגרים בעלי דרכונים גרמניים . הקרע עם גלילי מרדכי כץ מגיע לוינה . הוא בא לתהות על המצב מקרוב ולתאם את יציאתן של שתי שיירות , זו המוכנה בוינה והשניה המורכבת מבית"רי פולין , ליטא , לטביה , בלגיה וארצות אחרות המתרכזת בפיומה . ביקורו של כץ נועד להיות הפעם קצר , עליו לחזור ללונדון כדי להכין את הכנס העולמי של בית"ר , שיתכנס בורשה בסוף קיץ זה . נוסף לכל הקשיים , נתגלע סכסוך קשה בין אנשי וינה לבין גלילי . הם

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר