פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:103

זוהי דעתו של ד"ר פאול האלר ודעת חבריו . שוב לא די בעליית מאות בלבד . הכרח הוא להעלות אלפים ורבבות ובמהירות המקסימלית . צריך על כן לשנות את דרכי הפעולה שהיו עד כה . אין להסתפק בעבודתו של איש אחד בלבד . יש להקים רשת ענפה של פעילים העוסקים במלאכת קודש זו . ומדיבור למעשה . תזכיר יא . ל ה ג י ס ט פ ו בראש וראשונה יש לבחון את יחם השלטונות הנאציים לפעולה זו . משלחת נציגי הצה"ר ובית"ר יוצאת לברלין כדי לקבל הסכמה רשמית לפעולותיהם . כעבור מספר ימים הם חוזרים ומספרים על הצלחת שליחותם . יום אחד נפוצו שמועות שהגיסטפו עומדת לאסור את פעילי העליה . ד"ר פ . האלר וד"ר ת . דויטש מכינים תזכיר לראשי הגיסטפו על פתרון בעיית היהודים בכללה ועל היציאה מאוסטריה בפרט . בתזכיר נאמר : " עם העברת השלטון לידי הנאציאנאלסוציאליזם החריפה בעיית היהודים במידה רבה ויש צורך למצוא פתרון דחוף לבעייה זו . ברור , כי רצוי הוא , שיהודי אוסטריה יעזבו את הארץ ואנו משויכנעים , שהממשלה הנאציאנאלסוציאליסטית אינה מבקשת פתרון יותר טוב מיציאה המונית ומסודרת של היהודים . אנו , המייצגים את ההשקפה הציונית שפתרון ראדיקלי של בעיית היהודים ניתן להשיג רק על ידי יציאה המונית מכל ארצות אירופה והעלאתם לארץ ישראל , הננו בדעה , שיש לאל ידינו לארגן ולבצע את הדבר בתנאי של עזרה ורצון טוב מצד השלטון הנאצי אנאלסוציאליסטי במקום . אנו הייני היחידים , שכבר בעבר ביקשנו מאת הממשלה האוסטרית הקודמת עזרה להוצאת היהודים מאוסטריה . ואמנם קיבלנו ממנה עזרה בהיקף מצומצם והוכחנו , שניצלנו עזרה זו בצורה מתאימה . הוצאנו מאוסטריה צעירים יהודים במספר ניכר ואנו מסוגלים לבצע את היציאה בהיקף גדול . אנו מדגישים שההערות האלו הן אישיות ואנו כותבים שורות אלו לא בשמה של הקהילה היהודית ולא בשמו של ארגון ציוני איזשהו , אלא בשם החברה שעסקה בעבר בהוצאת הצעירים , בעזרתה של הממשלה האוסטרית . נבקש מכבודו לעיין באמור לעיל ובחומר הרשמי הנמצא ברשותנו המאשר את דברינו . ( החומר צורף כנספח לתזכיר . (

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר