פרק שביעי אניות ראשונות

עמוד:63

± i במשך שלושת החודשים שישבו בעכו , הייתה המשטרה מביאה , כמעט יום יום עולים בלתי חוקיים , בודדים ובקבוצות קטנות , אשר אחרי עבור תקופת מאסרם היו מגורשים מן הארץ . רק אלה מן העולים אשר גורמים מבחוץ היו מטפלים בשחרורם — היו זוכים להשאר בארץ , וכזה היה גם גורלם : קציני נציבות בית"ר ד"ר רון ויצחק ילין טפלו בשחרורם ולאחר שהוגש לשלטונות כתב ערבות חתום על ידי המהנדס דב קולמן , שוחררו מבית הםוהר . בית"רי אחד , לייזרוביץ , יזם עליה של בעלי מלאכה . הוא ארגן אותם בקואופרטיבים , עזר להם בכל הסידורים הדרושים , ומספר קבוצות מהם הצליחו לעלות לארץ , מי באורח חוקי — על סמך ויזות של תיירים או מומחים , ומי באורח בלתי חוקי , בדרכי הים והיבשה . תחבולה אחרת אשר זכתה תוך זמן קצר לפופולריות רבה במזרח אירופה הייתה — נשואין פיקטיביים ( הוגה הרעיון היה א . םטבסקי , ( בחורים נתיני הארץ היו יורדים לארצות הגולה ומתחתנים שם עם בנות ישראל . לפעמים היו הבחורים עוברים מספר ארצות , ובכל ארץ "מתחתנים" עם בתורה אחרת , והבחורות — "הנשים הצעירות" ' היו עולות אחר כך באורח חוקי לארץ . "שיטה" זו פעלה משך קרוב לשנתיים ימים , עד שנודע הדבר לממשלה , והיא החלה לבדוק באופן יסודי את חוקיותן של העולות . אולם עד שנפסלה דרך עליה זו — הספיקו לעלות מאות רבות של בנות ישראל . ה א נ י ה ה ד א ש ו נ ה — א ו נ י ו ן " " כיוון שהשמירה המוגברת בגבולות היבשתיים של הארץ הכבידה על העברת העולים בדרך זו , החליטו מוסדות הצה"ר , בשנת , 1933 לנסות ולארגן עליה בלתי חוקית בדרך הים . באותה שנה נשלחה הספינה הראשונה . וכך השתלשלו הדברים : אך נודע דבר ההחלטה על העליה הימית וכבר התארגנה שיירת עולים בת כמה מאות אנשים אשר חיכתה לאות כי יינתן . שלושה מראשי הרביזיוניסטים בפולין , ד"ר ד . וודובינםקי , המהנדס מ . שםקין ומר קוטקא , יצאו בשליחותו של ז . זיבוטינסקי לדאנציג לראות מה ניתן לעשות . כאן נפגשו עם מר צבי הרמי סגל , שהיה באותה תקופה נציג חברת ספנות גדולה בדאנציג . מר סגל הציע להם לשכור , בתורת נסיון , אניה קטנה ביוון , ומיוון תפליג לארץ . בהסכמת חבריו התקשר עם עו"ד יווני בפאריס , מיודעו מאז , ובעזרתו הצליח לשכור את האניה "אוניוך — ספינה קטנה אשר היה בה מקום למאה איש בערך . כאשר הכל היה מובן להפלגה , הגיעו לאחד מאיי יוון הקטנים מאה ושבעה עשר עולים , עלו על האניה והפליגו לארץ . באחד הלילות הגיעה האניה אל מול מגרשי התערוכה שבצפון תל אביב ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר