פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:60

למשרדים הארצישראליים בבקשת רשיון עליה . כל אשר יעבור על פקודה זו — יוצא באופן אוטומאטי משורות בית"ר . יחד עם זה הננו מפקדים עליכם לנהוג לפי הוראות ההוספה לפקודה מספר . 43 ' כל תנועתנו מוצקה כפלדה במלחמתנו עבור עליה חופשית , בלי בקורת כלשהי מצד הסוכנות , והנצחון אתנו . " " תל חי , שלטון בית"ר (—> ר . רוזוב , קצין השלטון" בסופו של דבר לא קבלה עוד בית"ר סרטיפיקטים מהסוכנות — חוץ מאשר בגרמניה ובלטביה , ששם ניתנו הסרטיפיקטים לבית"ר באופן קולקטיבי , בניגוד להוראות הסוכנות , וכן במין ובמנג'וריה , כי שם לא היה קיים שום ארגון נוער חלוצי אחר פרט לבית"ר .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר