פרק חמישי הפגנת ה־9 בדצמבר

עמוד:47

לאחר מכן הועבר לבית החולים "הדסה . " גם שוטרים אחרים נפצעו פצעים שונים על ידי הקהל המפגין . קהל רב שחזר אותה שעה משפת הים , הצטרף גם הוא למפגינים , ומספר המפגינים הגיע לאלפים רבים . במשך כל הזמן לא פסק הקהל מלשיר את " התקווה . " בראש ההפגנה צעדו שתי שורות של בנות בית"ר ובראשן עדה שטקליס ז"ל , תוך חישוב שהמשטרה תירתע מלפגוע בהן ובחסותן יוכלו המפגינים להתקדם . בהגיע המפגינים אל פינת רחוב ביאליק נתקלו שוב בקבוצת שוטרים , ובראשם הקצינים גופר ושיף . השוטרים הסתערו על הקהל בחמת זעם והחלו לפזרו בכוח . כתוצאה מזה נפצעו מספר אנשים מתוך הקהל . אחד הפצועים' שראשו וכל גופו שתת דם , גיסה למחות בפני הקצין גופר . אולם באותו זמן ניתך מטר אבנים ולבנים על ראשי השוטרים מידי הקהל , אשר בראותו את הפצוע הגיע להתרגזות יתרה . מהגזוזטראות שפכו מים על ראשי השוטרים , ומכל הצדדים נשמעו קריאות "בוז" וצפצופים . בינתיים הגיעה קבוצת שוטרים נוספת לתגבורת , ונוכח הלחץ החזק החלו המפגינים להתפזר . אבל הקהל שהמשיך לעבור לתומו ברחוב — הותקף גם הוא על ידי השוטרים , ואז החלו לזרוק על ראשי השוטרים אבנים ולבנים מעל הגגות . תחת מטר האבנים נאלצו רוב השוטרים לסגת ולמצוא מחסה במבואות הבתים ובסימטאות . למשך רגעים ספורים נשאר רחוב אלנבי פנוי משוטרים . ברחוב שיינקין הצליחו השוטרים לאסור צעיר אהד שחשדו בו כי זרק עליהם אבנים , אולם הקהל הסתער על השוטרים ושחרר מידיהם את הצעיר' שהסתלק מן המקום . נושא הדגל משה שטיין נפצע בראשו והוכנס לחנות למכירת דברים אופטיים שם הוגשה לו העזרה הרפואית הראשונה . הודות לכך לא הגיע לבית החולים וגם לא למאסר . קבוצת שוטרים ניסתה להתאסף על יד מכונית צבאית שחנתה ברחוב אלנבי ; בו ברגע נפצע קשה בראשו הקורפורל וורטמן ממשטרת תל אביב . הוא התעלף ונפל מתבוסס בדמו . גם שוטר בריטי אחד מקבוצה זו נפצע בראשו , והתחיל בורח לעבר תחנת המשטרה שברחוב שינקין . הקורפורל קצנלנבוגן נפצע אף הוא ברגלו . הקצין שיף שהופיע במקום עם קבוצת שוטרים בריטיים מזויינים , ציווה עליהם להסתער על הקהל שעמד בפינת הרחובות . הקהל החל בורח , אך עם זה לא נפסק זרם האבנים לעבר השוטרים . בינתיים הוזעקה תגבורת נוספת , ומכוניות צבאיות מלאות שוטרים מיפו הופיעו בזירת הקרב . התגבורת החדשה נתקבלה במטר אבנים מיד הקהל הנרגז , שלא הניח לשוטרים החדשים להכנם לפעולה . מצב זה נמשך עד שעה שתיים אחרי הצהריים . בשעה זו הגיעה לפינת מרכז בעלי מלאכה מכונית עם חיילים מזויינים ברובים , ופלוגה של שוטרים רוכבים , בריטיים וערבים , מזויינים גם הם ברובים . למקום הגיעו גם סגן מושל המחוז מר פולאק , קציני המחוז

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר