פרק רביעי עליית תיירים

עמוד:40

ב . מעל תורן תאניה יתנוסס — מלבד דגלי פולין ואיטליה — גם דגל תכול לבן ? ג . נל הנתיבות בפנים ומחוץ לאניה , תהיינה בפולנית , איטלקית ועברית ; ד , המטבחים יהיו כשרים בהשגחת ממונים למטרה זו ! עובדי האניות ושרותיה — מלחים , פועלים וכוי — יהיו , עד כמה שאפשר . יהודים היודעים לדבר עברית ו ה . מר פרבשטיין נכנס להנהלת החברה בלי כל תועלת פרטית חומרית : מהמשכורת שנועדה לחברי ההנהלה יחלק מר פרבשטיין את הסכום העולה בחלקו — חצי ל"החלוץ הכללי" וחצי ל"החלוץ המזרחי . " כאשר נודע הדבר למר "דורס" — הכריז איסור על מר פרבשטיין להמשיך במו"מ ולהביאו לידי סיום מוצלח . מר פרבשטיין היה במשך שנתיים חבר האכסקוטיבה הציונית . אחרי שהתפטר' הצהיר בישיבה סגורה של עולי גרמניה בירושלים , שהרוב באכסקוטיבה השתמש באמצעים שפלים במלחמתו בתיירות — רק מטעם אחד — הם לא הסכימו לעליה שלא תהיה להם ביקורת עליה . הם לא רצו שיהודים ייכנסו ארצה לא בחסדם של המשרדים הארצישראליים הרשמיים . " עד כאן דברי מר אברהם זמיר . הדים למלחמתה של הסוכנות בתיירות אנו מוצאים גם בעתונים מקורבים לה . כך' למשל כותב מר מ . מדזיני במאמר ראשי ב"הארץ" מיום ; 15 . 11 . 33 " לטיפול יסודי ותכוף זקוק ע ניין התיירות . גם בשטח זה יש הכרח בפעולה מוסמכת לאחר שתים או שלוש שנים של חוסר פעולה כזו . הממשלה החליטה לאחוז באמצעים שיעשו למעשה כל תנועת תיירות יהודית לארץ לבלתי אפשרית כמעט . את סכנת הפסקתו של זרם התיירים יש למנוע על ידי פיקוח מיוחד עליו , שלא היה עד עתה , ועל ידי הסכם עם הממשלה , שגם היא אולי לא תחפוץ ס : ף סוף לנעול סתם את שערי הארץ בפני כל תייר ותייר . עד עתה לא הייתה ההסתדרות הציונית אחראית לתיירות ... הגיעה השעה לשנות את הדבר . ענין התיירות היהודית אינו צריך לשמש "פרה חולבת" לספסרים בודדים וקולקטיביים . יש לקבל מאת הממשלה הסכמה לכך , שתיירות חוקית בהחלט תוכל להימשך גם להבא , אבל באחריותה המלאה של ההסתדרות הציונית . " ממאמר זה משתמע שהסוכנות מודה בקיום תיירות בלתי חוקית , ומשתמע גם , שאם ההסתדרות הציונית תקבל על עצמה את האחריות עבור התיירים כלפי הממשלה , הרי אם למשל ישאר חס וחלילה תייר חוקי בארץ , תהא הנהלת

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר