פרק שלישי דרך גבולות הצפון

עמוד:34

פעם נודע לאנשי ברית הבריונים על קבוצת עולים גדולה הנמצאת בביירות ומשטרת הלבנון החלה לערוך מאסרים ביניהם . מר ליכטר יצא מיד לביירות , והתברר שזאת היא אחת הקבוצות שאורגנו על ידי זייצ'יק בפולין . בהגיעם בשלום לביירות הבטיח להם אחד המבריחים להעבירם את הגבול , אולם הוא מבלה את ימיו ולילותיו בבתי המרזח ובמסבאות שבביירות , ואין לדעת מתי יעלה רצון לפניו למלא את הבטחתו . ובינתיים הם נמצאים בכל רע . מר ליכטר הפעיל מיד את כל אנשיו משני עברי הגבול' ומשך לילה אחד הועברו כל האנשים לארץ . באותם הימים הגיע לארץ בדרך זו אברהם םטבםקי . מתוך נסיון עליתי האישי , עמד על הליקויים הרבים שבדרך עליה זו , המתנהלת בחוסר ארגון מתאים וללא כל קשר בין פעילי העליה בארץ ובארצות הגולה . סטבסקי החל לחלום על הקמת ארגון גדול ומסודר , שיעסוק בהעלאת יהודים בקנה מידה גדול , וגם החל לפעול בשטח זה . הוא התקשר עם אנשי ברית הבריונים והציע להם תכנית עליה מפורטת' והביע את נכונותו לצאת בשמם לוורשה' כדי לארגן קבוצות עולים , אשר בהגיען לגבול , יועברו על ידי אנשי ברית הבריונימ תוך קשר מתמיד בין הגולה והארץ . הוא גם הציע לארגן נקודות מעבר חדשות , נוסף על ביירות ודמשק — בצור' רס אל נקורה ועכו ? כי לדעתו , נקודות אלה נוחות יותר למעבר , מאחר שהנקודות הקודמות כבר היו מפורסמות מדי וידועות לרשות . יחד עם ליכטר סייר םטבםקי בכל הנקודות האלה ונקבעו כל פרטי ההעברה . סטבסקי יצא לירושלים לטפל בקונםוליות המתאימות כדי לסדר את יציאתו לפולין במטרה לארגו משם עליה רבת ממדים , אולם פה קפץ עליו רוגזו של רצח ארלוזורוב והוא נאסר . הקשר הראשון ע 0 ווו'יל זמן ממושך נעשתה העברת העולים דרך הגבול הצפוני מתוך יזמה מקומית של אלה שסופר עליהם לעיל , מבלי שהיה להם קשר עם מארגני העליה בגולה . גם אלו אשר שלחו את שיירות העולים מארצות הגולה לא דאגו לכך שהעולים יתקבלו בביירות או בסוריה ויועברו דרך הגבול . ומשום כך , מצאו את עצמם רוב העולים , בהגיעם לביירות — מופקרים ונתונים לחסדם של מבריחים ורמאים ומוצצי כספים למיניהם שכל מעייניהם היה ריווח קל , ורק אם שיחק להם מזלם נתקלו באנשי פלוגת ראש פינה ואנשי ברית הבריונים . רובם הגדול של הבית"רים שעלו בדרכים אלה נקלטו בפלוגות הגיוס שהחלו אותו זמן להתפתח בארץ ולכבוש נקודות חדשות בחלקי הארץ השונים . הנהלת פלוגות הגיוס , יצחק ילין , דוד מילשטיין וגרשון שץ , החליטה כתוצאה מדיונים ממושכים בתוך הפלוגות , לנסות ולהקים קשר עם הגורמים המתאימים של התנועה בארצות מוצאם של העולים ולתאם את פעולות שליחת השיירות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר