פרק שלישי דרך גבולות הצפון

עמוד:25

פרק שלישי דרך גבולות הצפון למעשה' כבר התנהלה בשנת 1930 עליה "בלתי ליגאלית" דרך הגבולות היבשתיים שבצפון הארץ . העולים רובם יוצאי ארצות המזרח : יהודי בוכרה אשר ברחו מעריצות השלטון הסובייטי , יהודי תורכיסטן , עדן , תימן , עירק וסוריה ויוצאי ארצות אחרות , משפחות שלמות עזבו את ארצות מגוריהן ויצאו לדרכים הרות סכנה ומלאות פחדים , כדי לעלות לארץ הקודש . תנאי החיים הקשים בארצות מוצאם ומניעים דתיים הם שגרמו לעליתם של יהודים אלה , ומשום כך קבלו על עצמם באהבה את חיסורים והטילטולים הרבים שעמדו בפניהם בדרכים הלא נודעות . רבים מן העולים מתו בדרך ברעב , בצמא ובמחלות , רבים נפלו קרבנות לשודדי דרכים ולרמאים שונים , שהבטיחו להעבירם דרך הגבולות וסחטו תמורת זאת את שארית כספם ורכושם הדל . לעתים קרובות השאירום מורי הדרך שלהם בעירום ובחוסר כל ועזבום לנפשם ולגורלם המר רחוקים כבמקומות ישוב . לעתים קרובות , לאחר ששדדו מהם את בל אשר להם , הביאום עד לגבול ומסרום לידי שומרי הגבולות למאסר ולגירוש . רבים מהם נשארו תקועים באחת הערים או הכפרים שבקרבת הגבול , מבלי לדעת לאן יפנו ומאין יבוא עזרם . רק מעטים הצליחו להגיע לארץ הנכספת . ביירות , בירת הלבנון , הפכה מקום מקלט לעשרות ולמאות יהודים עייפים ורצוצים מעמל הדרכים ומחוסרי כל . שם התגוללו באכסניות זולות , מצפים לנס שיצילם ויעבירם לארץ היעוד . כעילות פלוגת בית"ר בראש פינה באותו זמן הייתה פלוגת בית"ר בראש פנה בראשית התפתחותה . וכאשר נודע לאנשי הפלוגה שבביירות מתגוללים יהודים הרוצים להגיע לארץ — החליטו לארגן את העברתם דרך הגבול . בראש פעולה זו עמד מר דוד אמא , מראשוני עולי בולגריה , אשר התיישב בשנת 1925 בראש פינה והיה מהראשונים שהחלו לנהל מלחמה עם איכרי המושבה למען העסקת פועלים עבריים ולמען עבודה עברית . בשנת , 1927 כאשר ביקר בארץ ז . ז'בוטינסקי , הצטרף מר אסא לבית"ר ויסד את פלוגת בית"ר בראש פינה כדי לכבוש את העבודה מידי הפועלים הערביים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר