פרק שני אוואנטוריזם

עמוד:21

פרק שני אוואנטוריזם ככל שהחמירו הגבלות העליה , התגבשה והלכה ברחוב היהודי וביחוד ' בקרב התנועה הלאומית' ההכרה שיש להפר הגבלות אלו ולפרוץ את הסגר העליה על ידי ארגון עליה שלא ברשות' עליה בכל הדרכים והאמצעים . האות והתנופה לפעולה זו ניתנו במאמרו של זאב ז'בוטינסקי "על אוואנטוריזם , " שנתפרסם בפברואר , 1932 ושהשאיר רושם כביר על הנוער היהודי . בגלל השפעתו הרבה של מאמר זה על עתיד העליה ה"בלתי ליגאלית" מן הראוי להביאו כאן כמעט במלואו . ז'בוטינםקי כתב : ... " כוונתי חיובית : דרשה לכבוד ה"אוואנטוריזם" הגנה על תופעה , ' השנואה על כל אדם רציני ורק נערים חולמים עליה , ושתמצא משלה בכתבי ז'ול וורן ואלכסנדר דיומא האב ! שקודם אפשר היה לחזות בה גם בראינוע , אך מיום שהראיבוע התחיל , לצערי , להשמיע צלילים , נעלמה גם מן הבד . על כן אין מוצא — אלא לתאר את תכונותיה של התופעה ששמה אינו ידוע . הסימנים הם : ראשית' זוהי פעולה של יחידים , — בעיקר של יחיד על חשבונו ואחריותו הוא . באופן המוני אי אפשר לארגנה , על כל פנים לא לעתים קרובות . שנית , זוהי פעולה הכרוכה בסכנה , שיש לה יותר סיכויים לכשלון מאשר להצלחה , רחוקה משכר וקרובה להפסד . משום כך חושבים כל האנשים הרציניים כי זו תמיד שטות וקלות דעת . ועל תופעה זו ברצוני ללמד זבות . סיכויים להצלחה ... אנשים מיושבים בדעתם סבורים , ששיטתם המחושבת והשקולה , "הממלכתית '' יש לה סיכויים . ומה מלמד הנסיון ז ' גזלן הוא הנסיון , ריקה ומחוצף , והוא שם ללעג את ה"חישובים הממלכ תיים" לעתים יותר קרובות מאשר את קלות הדעת האוונטוריםטית . ודוגמה לכד משמשים מאורעות השנים האחרונות בציונות ! הכל היה בה מחושב , מעשי ללא מיכון כלשהו , ללא שמץ של אוואנטוריזם ' . " והתוצאה היא הספר הלבן של פאספילד . לעומת זאת עדיין זכור לני כי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר