בפתח הספר השני של הכרך השני

עמוד:506

שונה דרך התפתחותה של הציונות ושל מדינת ישראל . הכנת הספר הזה היתה כרוכה כקודמיו בבדיקת החומר הדוקומנטארי שנשתמר בארכיונים , בארכיון הציוני המרכזי , בגנזך וייצמאן , וקודם כל במכון ז'בוטינסקי . מה חבל , שלא ניתן לעשות שימוש בארכיון פיק"א ובארכיוני גופים יישוביים , שעדיין נשארו גנוזים בפני המחקר ההיסטורי . ברם כבר ניתן להשתמש בעדויות שונות , המוחזקות במדור לתיעוד בעל פה ליד המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים . להכנתו נסתייעתי בספרים ובדברי דפוס מאוצרות ספ ריות שונות , ובייחוד בית הספרים הלאומי וה אוניברסיטאי בירושלים . כן הוספתי לקבל לתכלית הספר עדויות ישירות מפיהם , או מעטם , של חברים רבים , בארץ ובחוץ לארץ , שעמדו בתפקידים שונים במערכותיה של בית"ר . אציין כאן את שמותיהם של בעלי העדות ( בנוסף לשמות שצוינו בכרך א , עמ ' , 20 ובספר א' של כרך ב , עמ' : ( 21 אודי יהודה , אימברט טאטיאנה , אמיתי ( ארליך ) חיים , אמיתי שמואל , באקיש מארסל אינג , ' בוקסר יצחק , בילו אברהם , בן עמי ( רוזן , בן מנחם ) יצחק , גוטקין מרדכי , גורארי אלכסנדר , גלבארט משה , דוייב אסתר , דרסני שמעיה , הכט ראובן ד"ר , הל אור יצחק , הלוי חיים שלום ד"ר , הרצנברג גריגורי , הררי ( טראכטמאן ) שלמה , ויליגר ישעיהו , ז'יטלני ישראל ד"ר , זלצוב מאיה טאובין דוב , יוסיפוף רחל , כהן אלורו יהושע , לוינגר יוסף , מינקוביץ ברוך עו"ד , סטארה אלברט , סיטון דויד , עופר יעקב , עזריה אליהו , פלהנדלר ישראל דויד , פרידריך שלמה , קפלן אידה , קרליץ דוב , קשת ( קצנלנבוגן ) בן ציון , רזיאל נאור אסתר , שאקי אברהם , שחף נחום , שטוקארביץ אברהם , שטיינר יוסף א ,. שפילמאן אנשל , שפרוט משה ד"ר . לכולם נתונה הברכה והתודה . תודה מיוחדת לעמיתי ידידי , לדויד ניב , בעל ' מערכות האירגון הצבאי הלאומי / שהואיל לסייע בידי בבירור פרטים שונים ביחסי בית"ר אצ"ל . תודה נאמנה למר יוסף רופא , שהעמיד לר שותי באמצעות אחיו ד"ר אלכסנדר רופא , את תרגומו העברי ( בכתב יד ) לספרו של ליאונה קארפי על תחילת הימאות בישראל . תודה ישנה חדשה לספרנים בסיפריות ובארכיו נים , שעמלו למעני וסייעו בידי . כאן רוצני להזכיר את שמותיהם של מר שמשון שמשון מבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , את מרת אלה אב ר ה מי מהארכיון הציוני , ואת מר אהרן קדר ומרת עליזה י א ו ל ממכון יהדות זמננו , שהסבירו לי פנים ועזרו לי בהשגת ספרים וכתבים שביקשתי . אסיים בתודה נלבבת למר שלמה א ו ק ו ן , שהוסיף לעמוד לימיני , קרא את כתב היד , איזן נוסחים , ותעמידני על חיספוסים ואף על פליטות עט וסתם שגיאות . בזכותו יצא ספר זה משופר הן מבחינת תוכנו והן מבחינת איורו . ירושלים , ערב ראש השנה תשל"ה , בסוף שנה למילחמת יום הכיפורים . ח . בן יתחם הערות אחדות : עם כל המאמץ לסקור , ולו בקיצור , התפתחותם של כל סניפי בית"ר , נדונו כמה וכמה סניפים , וב ייחוד מן הקטנים שבהם , לציונים קצרים ביחס , בהעדר עדויות מבוססות וחומר דוקומנטארי מספיק . 'ספר בית"ר' עודד ויעודד את המחקר ההיסטורי של סניפי בית"ר שונים . קשה היה דבר איורו של ספר זה . נמצא הכרחי להביא תמונות לא מעטות חיוורות מבחינת תצ לומן , בהעדר אחרות . כמה תמונות שהיה עניין לתיתן בספר לא ניתן היה להשיגן .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר