אנחנו והפועלים

עמוד:332

מבינים זאת ? נישבע ככל שנישבע , שאין אנו רוצים משהו בדומה לזה — הם לא יאמינו לנו . לכן הם שונאים אותנו כפל כפליים . הלך הרוח השני מסתכל על הסכסוך ביתר פשטות ומתוך אופטימיות . תכסיסי ה"הסתדרות" גרועים ; אך זה רק באשמת המנהיגים של היום . אין להמוני הפועלים בארץ ישראל לעניין זה ולא כלום . החישוב שלפיו , כאילו מעוניין כמעט כל פועל מבחינה אישית בסובסידיות — מוגזם עד לזוועה . הם קודם כל אנשים אינטליגנטיים , ו"יש להם ראש משלהם על הכתפיים . " יש ביניהם אלפים , שאינם שבעי רצון , היודעים והמוכיחים ששיטת התקציבים מזיקה בראש וראשונה לפועל עצמו . התגובה נגד הקיבוצים הביאה לייסודם של נהלל ועוד שורה שלימה של יישובים , ששלושה רבעים מהם בנויים על בסיס של רכוש פרטי , ואלה הריהם יוצאי חלציהם של הפועלים עצמם . גם בתוך הקיבוצים ששרדו עדיין בשלימותם הרעיונית , מתחוללת תסיסה , ונעשים נסיונות לבדיקה מחודשת של כל התיאוריה על המשק הפועלי . אם לבוא אל ההמונים הללו בהצעות נבונות לרפורמה , שהיתה מסוגלת לשחרר את תנועת הפועלים מנדבות — ולוא גם במחיר שינוי ערכין מכאיב — היו ההמונים מתעמקים בהצעה בתום לב והולכים לקראתה . ומזוועת עוד יותר הטענה המוטעית , שלפיה , כביכול , מאפילים — בעיני המוני הפועלים בארץ ישראל — האינטרסים הפועליים על האינטרסים של הציונות . הפועל עלה לארץ ישראל למען האינטרסים הציוניים שלו , לא למען האינטרסים המעמדיים שלו . ועל כן הוא כשלעצמו מייצג דווקא חומר אנושי מובחר כזה , שבזכותו יש להם לעניינים האידיאולוגיים , ובייחוד לגור מים הציוניים , סמכות עצומה . דווקא משום כך מאוס הדבר בעיניו , ומצפונו מתקומם כל הזמן נגד המדיניות המתנהלת בשמו . רוצים אתם הוכחות ? עצם השנאה אלינו מצד מנהיגיו היא ההוכחה הפסיכולוגית הטובה ביותר . אילמלא היטו ההמונים אוזן לרוויזיוניזם , פשוט לא היו המנהיגים שמים אלינו לב . חמת הזעם , שטיפחו מנהיגים אלה כלפינו , אפשר לפרשה רק על ידי כך , שהם מרגישים יותר מאתנו את כוחו המידבק של הרוויזיוניזם . המרד חדר לקסרקטינים . הטוראים עצמם מוכיחים : "הרי צדקו הרוויזיוניסטים בכך ובכך , " ... "הרי אתם עצמכם חוזרים כעת על מה שהם אמרו אי אז . " תהליך " הידבקות" זה גובר והולך ועליו להביא לידי מרד . יש לעודדו ולא להפריע לו . עד כה דווקא הפרענו לו ( ובכלל זה יש למנות , ואולי למנות בייחוד את מאמרי ונאומי . ( ניהלנו התקפה לא נגד המנהיגים , אלא נגד הפועלים . דיברנו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר