אנחנו והפועלים

עמוד:331

רע , — ולא רק רע ל"הסתדרות" בכללותה , אלא גם לאלפים רבים של פועלים , לנשותיהם ולילדיהם . לכן , אין זה צודק להאשים רק את המנהיגים ו את האוריינטאציה של ה"הסתדרות" ( ושתי מפלגות הפועלים ( קובעים ההמונים . הנה , למשל , נמנים רבים ממנהיגיה הנודעים עם מתנגדי תכנית הסוכנות המורחבת : אך אילו התמרדו , היו הפועלים עצמם מדיחים אותם מתפקידיהם . עם זאת , מאוס כל העניין הזה בעיניהם עד למאוד , והריהם ( המנהיגים וההמונים גם יחד ) מודעים עד לכאב , שאבד חינם המוסרי , לא רק כתנועה מהפכנית , אלא אפילו כתנועה ראדיקאלית , ועוד גרוע מזה . אבד להם אפילו החן האלמנטארי המאפיין כל תנועה , היכולה לכוון את תכסיסיה על פי עקרונות , ולא על פי חישובי כדאיות . כל עוד לא בא הרוויזיוניזם לעולם , היו הם , הפועלים , מתעוותים כלשהו , ועם זאת לא הודאגו יתר על המידה . אך עכשיו הופיע בציונות אגף , המרשה לעצמו ליהנות מן המותרות שבחירות הדיבור והמעש — לעשות כל מה שהם עצמם , הפועלים , היו רוצים וחייבים לפעול ולדבר , אך הם אינם מסוגלים לפעול ולדבר , כלומר , אין בכוחם להילחם נגד מולצ'אליניות כדי להבטיח סוכנות דמוקראטית וציונות בעלת משקל . אנו " נטלנו מהם את החן . " העובדה , שאל שורותינו מצטרף חלק גדול של הבוער , שאותו היה בדעתם למשוך לשורותיהם , היא רק תוצאה מן המצב הקיים : באורח טבעי נמשך הנוער אל המחנה שבו נשמר הרעיון הצרוף בטהרתו . לכן אין העניין נעוץ כל עיקר במהות השקפותינו החברתיות , ואף לא בדרך התנצחותנו בדברים זה עם זה , אם בחביבות ואם תוך הטחת עלבונות . מצויים בארץ ישראל חוגים שבורגניותם מגיעה עד כדי כך , שאין הם רוצים אפילו בבוררות לאומית . והם מדברים על ה"הסתדרות" בלשון חריפה הרבה יותר מזו הנקוטה בפינו , ואולם הפועלים אינם שונאים אותם , אלא אותנו . ואי אפשר לשנות כאן דבר . אחת מן השתיים : או שעלינו לחדול לגדול , או שעל החיים , גם אם זה אכזרי ומכאיב , לפרוק מעל כתפי ה"הסתדרות" את רכושה הכבד למעמסה , לנתק ממנה תשע עשיריות של מפעליה ופשוט להשאיר הסתדרות פרולטארית נורמאלית , שאינה זקוקה לשום סובסידיות , פרט למסים , שיכולים חבריה להפריש משכרם הנורמאלי . הואיל ולא נפסיק לגדול , ניתן להשכין שלום רק על פי האלטרנטיווה השנייה , ואין אנו יכולים שלא לרצות באלטרנטיווה זאת , משום שהיא תהיה מועילה יותר להתיישבות . הפועלים 0 זמן קצר לאחר פרסום המאמר הזה נוסדה , ב , 1930 בעקבות איחודן של שתי המפלגות "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר , " מפלגת פועלי ארץ ישראל ( מפא"י . (

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר