ברית טרומפלדור

עמוד:297

שברית טרומפלדור איננה ואינה צריכה להיות חלק מן ה מ פ ל ג ה הרוויזיוניסטית . כר הבינה את מצב הענייגים הוועידה השנייה של הרוויזיוניסטים ( בינואר , 1927 בפאריס , ( בקבלה את ההחלטה : "הוועידה מברכת את הארגון החדש ה ב ל ת י ת ל ו י של ברית טרומפלדור . " עם זאת יש הכרח בקיום הקשר הרוחני בין שתי צורות פעילותה של התנועה . והוא אכן קיים ומתבטא בארצות השונות בצורות שונות . הואיל ותנועת ברית טרומפלדור התפתחה עד כה על יסודות של ביזור ( דצנטראלי זאציה ) ( הוועידה הראשונה של כל הסניפים נערכה רק בחודש זה וייסדה את ההנהלה הראשית בריגא — עד כה פעל בריגא רק "משרד ארגוני זמני , ( " נוצרה רבגוניות בולטת , שיהיה אפשר ללכדה רק בהדרגה . דווקא משום כך יידרשו מן האגף הוותיק ביותר של הציונות ההרצליאנית — הרוויזיוניסטים — הרבה אהבה וטאקט ביחסם אל האגף הצעיר . בלי לבטל את עצמאותה הארגונית של ברית טרומפלדור , תור התחשבות קפדנית אפילו ברגש האהבה העצמית הקנאי של הנוער הצעיר , עליהם לקבוע בזהירות ובאורד רוח את הקשר הרוחני ולשמור עליו . קודם כל עליהם לתת לברית טרומפלדור בכל מקום את אשר אין היא יכולה לתת לעצמה — הגנה בעיתונות ומעל דוכן הנואמים . יורשה נא לי כאן להשמיע אזהרה אחת . הרוויזיוניזם כבר נתנסה בשעתו בחבלי הלידה שלו . היחס אליו במחנה הציונות הרשמית השתנה מאוד מאוד — " מתחילים להתחשב בו וחדלים להתיירא מפניו . " הודות לכך נתגלה גם אצלנו באורח טבעי מצב רוח שיש בו כדי להשרות יתר הערכה ל"הדרת הפנים" החיצונית בהופעה ובהיראות . זה מתקרב במקצת למה שקרוי בהווי שלנו בשם " בעל ביתיות . " היש בו במצב רוח כזה מן המועיל לגידול המפלגה — זו כבר שאלה אחרת , שעליה מתנהלים ויכוחים גדולים ; אך מצב רוח כזה קיים . ברית טרומפלדור שרויה במצב שונה . היא הן צעירה יותר לפי עצם הרכבה , וצעירה במיוחד מבחינה ארגונית , ומה עוד , שהסביבה היהודית לא הוכנה כל צרכה לקבלתה של תנועה כזאת ; האידיאולוגיה עוד לא עובךה , אין עדיין קאטכיזס 1 ברור , וקשה אפילו למצוא מדריכים . על כל אלה יהיה אפשר להתגבר בהדרגה , לא בבת אחת . משום כך עדיין יתכנו כאן הפרעות בקצב ההתפתחות ועבירות על כללי המתינות וההקפדה על נהגים . מובן , שיש להיאבק כדי לסכל את ההפרעות , ובכיוון זה צריכים להשפיע קודם כל הרוויזיוניסטים . אך יש לעשות זאת , ראשית , בזהירות וביד רכה , ושנית — מתוך אהבה . מדריך לעיקרי אמונה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר