לשאלת תכניתנו הכלכלית

עמוד:261

ומשמע , שלא ניתן גם למשכנה , — בלתי ראויה לאשראי , וכל משק , הבנוי על אדמה כזאת , גס כן , בעיקרו של דבר , בלתי ראוי לאשראי , ומפני כך אינו יכול להתפתח . שנית , על הקרן הקיימת לוותר על חלום שווא בדבר "גאולת האדמה" — אי אפשר "לגאול" אדמה על יסוד מיקח וממכר פרטיים ; הדרך לתפיסת אדמה פתוחה רק לפני סמכות ממלכתית . הקרן הקיימת צריכה לראות את עצמה , מה שלגופו של דבר היא כבר נעשתה זה מכבר , דהיינו ! מנגנון להתיישבותם על הקרקע של מחוסרי אמצעים . זה , כמובן , רק צד אחד , וספק אם הצד העיקרי של ההתיישבות ; אך גם הוא , בתנאינו שלנו , חשוב מאוד . אולם גם אותו יש להסדיר אחרת ממה שנעשה עד כה . מנקודת מבט משקית קפדנית , ספק רב הוא , אם ניתן בכלל לבנות התיישבות חקלאית של אנשים מחוסרי כל אמצעים . בנק חקלאי רגיל לא בלווה למתיישב יותר מ 40 אחוז של הסכום הנדרש לשם התיישבותו על הקרקע . בארצות אחדות , בהן מתנהלת התיישבות פנים ארצית , מסייעות עוד גם קרנות אשראי מיוחדות בעלות אופי נדבני למחצה , מקומי או עירוני . אך גם הן אינן יכולות להוסיף יותר מ 30 או 35 אחוז על 40 הראשונים . מעבר לכך , המשק כבר אינו בעל כושר פירעון . לפיכך , על המתיישב עצמו לספק מכיסו את ה 30 או ה 25 אחוז החסרים לו . ואם אין לו — לא ניתן ליישבו . גם אנו נצטרך להשלים עם החוק הזה . אולם בתנאינו שלנו יש להכניס יוצא מן הכלל אחד , והוא — לגבי פועלי ה"כיבוש , " כלומר , לגבי אותם הפועלים , שהטילו על שכמם את תפקיד "החייאת" הקרקע המוזנחת בארץ ישראל , למשל — ייבוש ביצות . מדוע יש לעשות בשבילם יוצא מן הכלל , — דבר זה ברור לכל איש . דבר זה חייב להיות התפקיד הראשי או אף היחיד של הקרן הקיימת , תוך שהוא מבוסס על היסודות האלה : ( 1 כל פועל , העסוק ב"כיבוש" חקלאי , רשאי להירשם בלשכת הקרן הקיימת כמועמד לסידור אישי בתור עובד אדמה . ( 2 ייקבע מועד ל"שירות הכיבוש" 4 , 3 — או 5 שנים , על פי החלטת המוסמכים לדבר . ( 3 הקרן הקיימת תקבע לכל מועמד תוספת חודשית לשכרו . שיעור התוספת יחושב כך , שבגמר המועד של "שירות הכיבוש" יצטבר דווקא אותו סכום , אשר לו יהיה זקוק הפועל ( בעת התיישבותו ) בתור הונו העצמי ( כלומר , 40—25 אחוז של כל עלות ההתיישבות ) ; את השאר יהיה עליו למצוא באמצעות אשראי בערבות קרן היםוד . ( 4 את התוספת יקבל הפועל בסוף מועד "שירות הכיבוש" שלו , ורק בתנאי שיתיישב על הקרקע ; שאם לא כן — היא תוחזר לקופת הקרן הקיימת .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר