שוב על ארץ־ישראל ה"דו־לאומית"

עמוד:252

בכוחו למנוע מגע זה . נהפוך הוא : ככל שנשמר יותר בחרדת קודש עקרון שוויון הזכויות , כלומר , ככל שמועטות יותר הסיבות למריבות , לעלבונות ולדחייה , כן ילד המגע ויתהדק וכן תוחש ההשפעה הטבעית של הרוב על המיעוט המהווה רבע או שליש ממנו ומפוזר בתוכו . כמובן , אם לאותו רבע או שליש יש חיוניות לאומית חזקה , הוא לא ייכנע במהרה , וישמור עוד לאורך ימים ולוא גם על שרידי פרצופו הרוחני המיוחד . והטוב הנעוץ במלוא הזכויות הלאומיות הוא בכך , שהן מניחות לשרידים אלה לפעול בגלוי , בלא הפרעת המשטרה . לכן נאבקים אנו על זכויות לאומיות בגולה . אך איש אינו חולם , שהמיעוט שלנו בגולה יחיה אי פעם חיים לאומיים מלאים , ויהיו זכויות אלה נרחבות ככל שיהיו ויישמרו בהקפדה יתירה ככל שיישמרו . כל הנאמר כאן חל גם על ארץ ישראל אם לא יהא בה רוב יהודי . לא יעזרו גם קאנטונים הגזורים בזיגזג מתוך ארץ ישראל הערבית . יכולה , כמובן , להתקיים לאומיות ייחודית מלאה על שטח קטן מאוד , כמו דנמארק או הולאנד . אך שם השטחים הם רצופים , חלקים מעוגלים , שם , אם כי המקום מצומצם , בכל זאת , יש לאל ידך לנסוע לפחות מעיר לעיר על פני אדמתך שלך . אלו הן מערכות משקיות שלימות . ואילו לפי תכנית הקאנטונים של האדון בן אב"י , כדי להגיע באוטובוס מטבריה לירושלים , או מראשון לציון לרוחמה יהיה עלינו לעבור דרך "חוץ לארץ . " זה שוב איננו סתם שטח קטן , זו הרי טריטוריה שבה חלקות בבעלותך וחלקות בידי זרים משובצות לסירוגין , או אף גרוע מזה — זוהי אטומיזאציה של ארץ ישראל . ליצור חיים לאומיים בעיר כזאת , שאחרי כל שני צעדים לכל כיוון שהוא , אתה נתקל בגדר , ומעבר לגדר כבר מתרחשים חיים לאומיים אחרים , — זו הזייה , שאינה ניתנת להגשמה . אם לבדוק את רעיון "הקאנטונים" מצד ההתיישבות המעשית , הרי אין בו אפילו מקום להזייה . עתה הכיר אפילו הקונגרס הציוני ה 15 בעובדה , שלמען הצלחתה של ההתיישבות הכרחית תמיכתו הפעילה של החוק : למשל , לפיתוח התעשייה דרושה מדיניות מכס מוגדרת . אולם תעשייה יוצרים יהודים ולא ערבים ו זאת אומרת , הקאנטונים היהודיים ידרשו מכסי מגן , בעוד שהערבים לא ירצו בהם . ובכן מה ל להנהיג שתי שיטות מכס , האחת לזיגזג היהודי , והאחרת לשטחים הערביים המקיפים אותו ? על כך , כמובן , אין חולמים אפילו מחברי תכניות הקאנטונים . בדברם על "אוטונומיה" ועל "פארלמנט" מעלים

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר