במזרח אין כל חדש...

עמוד:245

במזרח אין כל חדש ... א בשל המולת הקונגרס : אירעו שני מאורעות "בלתי חשובים" בירושלים שלא הושם אליהם לב . קודם כל אירעה התפוצצות באחד הבתים הערביים בסמוך לכותל המערבי . לאחר ההתפוצצות מצאה המשטרה באותו בית מלאי של חומר נפץ שטרם התפוצץ . מקרה "קל ערן " זה אירע ימים מספר לאחר שנתייצבה משלחת של הוועד הלאומי לפני האדון סיימס כדי להתלונן באוזניו על כך , שהספורט העליז של יידוי אבנים במתפללים ליד הכותל המערבי טרם פסק ; והאדון סיימס הסביר למשלחת , שאת האבנים מיידים פרחחים ולא כדאי לשים לב לפרחחים ... הידיעה על גילוי חומר הנפץ באותה סביבה נתקבלה בבאזל בזמן הקונגרס , וצירים אחדים התעניינו לדעת , מי הם הפרחחים האלה העוסקים בצבירת חומרי נפץ ולשם מה . מיד טלגרף האדון קיש 3 לירושלים וגם קיבל מייד בחזרה תשובה מרגיעה בהחלט : מתברר , שמדובר בסתם סכסוך בין שתי משפחות , ספק סוריות ספק מארוקניות , ואחת מהן , במגמת נקמה בזולתה , נעזרה בחומר נפץ ; זה הכל , ואין לכך כל שייכות ליהודים ולכותל המערבי יכו .. / בנפש חפצה ניאות אנחנו להאמין בגירסה המארוקנית סורית , אולם עם זאת י הקונגרס הציוני ה 15 שנערך בבא 1 ל באוגוסט ספטמבר - . 1927 סיימס , סטיוארט , מן השירות הקולוניאלי הבריטי , שימש מושל כללי של סודאן לפני בואו לארץ ישראל , בה נתמנה תחילה למושל מחוז הצפון ובשנים 1928-1925 שימש בתפקיד המזכיר הכללי של ממשלת המאנדאט . 3 קיש , פרדריק הרמן , ( 1943-1888 ) בריגדיר גנרל בצבא הבריטי , יהודי ומנהיג ציוני , חבר ההנהלה הציונית ויושב ראש ההנהלה הציונית בירושלים בשנים . 1931 -1923 השתקע בארץ ישראל . חזר והצטרף לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ונהרג בעת טיהור מוקשים בחזית צפון אפריקה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר