שאלות השנויות במחלוקת

עמוד:235

בתנאים אלו , אם הביקוש לקרקע גדל בטור חשבוני , הרי יגדלו המחירים בטור הנדסי . לא רק שלא יספיקו 25 מיליון , אלא כל "אלדוראדו" < לא תספיק . לחלום חלום על "גאולת האדמה" לצורכי התיישבות המונית אינו אלא אשליית ילדותית ובורות . ברור , שהתיישבות חקלאית בקנה מידה הדרוש לציונות אפשרית רק בסיועו של השלטון הממלכתי . על המדינה לנקוט אמצעים לכך , שקודם כל יוצאו לשוק כל הקרקעות הלא מעובדות — "Waste lands" ) ועל כך מדובר גם במאנדאט , ( וזאת בלא קשר לרצונם או אי רצונם של בעליהן , ושנית , שייקבע מחיר לכל חלקת אדמה על ידי מומחים חסרי פנייה , בהתאם לתועלת הממשית שניתן להפיק מכל דונאם , ולא לפי "שגעונו" של הספסר . זאת ניתן להשיג בשני דרכים : או על ידי הפקעה ישירה של קרקעות לא מעובדות לטובת קרן קרקעות ממלכתית " ) רפורמה אגרארית" — פשוטו כמשמעו , ( או על ידי קביעת מס מיוחד , שיכביד קשות על חלקות אדמה בלתי מנוצלות . אין זה המקום לדון כדי לקבוע , איזו מבין הפעולות הללו יעילה יותר . ואולם דבר אחד ברור : סיועו של השלטון הממלכתי הינו תנאי קודם והכרחי להתיישבות חקלאית נרחבת . הצלחתה של התיישבות כזאת תלויה בראש ובראשונה במדינה , ולא באיסוף כספים . משום כך היא חיתה כה "זולה" ביוון ואף ברוסיה , שבהן מקבל המתיישב קרקע מן הקרן הממלכתית , ולא במחיר " חופשי" בשוק הספסרי . בעת שדנים בשאלה זו יש להימנע משגיאה נפוצה אחת . אין מדובר רק בקרקעות "ממלכתיות . " אנו , כמובן , תובעים גם אותן , ואולם אין הן מרובות — ספק אם הן עולות על 1 £ מיליון דונאם לא תפוסים . על "קרן הקרקעות" של ארץ ישראל לכלול לא רק קרקעות אלו , אלא בכלל את כל הקרקעות הבלתי מעובדות , כלומר , גם קרקעות השייכות לבעלים פרטיים . בארץ ישראל המערבית נמצאים , לפי הנתונים הסטאטיסטיים הרשמיים של , 1925 יותר מ 16 מיליון דונאם של שטחים לא מעובדים . כל מה שראוי לעיבוד מתוך ה"מלאי" הזה , חייב להיכלל בקרן הקרקעות . תומכי המדיניות הנוכחית — אותם האנשים , שמגנים אותנו על ה"פסי מיות" — אוהבים לענות על כך באותו הסבר "אופטימיסטי , " שלפיו — כך אומרים — אין במלאי הזה קרקע הראויה לעיבוד . "כל מה שעשוי להיות מעובד , כבר מעובד על ידי הערבים ; ומה שאינו מעובד , אינו מתאים לכך . אין בארץ ישראל קרקע לא"תפוטה ומתאימה לעיבוד . הרפורמה אינה טובה לשימוש . ולא נותר אלא דבר אחד : לקנות אצל הערבים . " כבר הצבענו פעמים הרבה 3 ארץ הזהב הדמיונית השוכנת , לפי האגדה , באמריקה הדרומית .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר